• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka
  • Zajedno za prirodu i okoliš

MEDICINSKI OTPAD U KNINU

Published: Tuesday, 20 January 2009

Putem Zelenog telefona tijekom proteklih dana zaprimili smo više desetaka dojava građana Knina o problemu  izgradnje tvornice za zbrinjavanje  medicinskog otpada u Kninu.
Gradsko poglavarstvo Grada Knina donijelo je odluku i dalo „zeleno svijetlo“ solinskoj tvrtki „Primula company d.o.o.“za izgradnju tvornice za zbrinjavanje  medicinskog otpada u poduzetničkoj zoni „Preparandija“.
Zbrinjavanje infektivnog otpada zdravstvenih ustanova  riješeno je preko ugovornih tvrtki ili preko domova zdravlja na prostoru kojih se nalaze. Firma Primula Company nije na popisu ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom za Šibensko – kninsku Županiju (Web stranice Agencije za zaštitu okoliša), a kao takva po Zakonu o otpadu  ne može obavljati bilo kakve radnje vezane za gospodarenje otpadom , a pogotovo ne opasnim otpadom.
Predviđena lokacija  nalazi se  svega nekoliko stotina metara od izvora  rijeke Krke.  Prostorni plan Šibensko kninske Županija kaže:  građevine u zaštićenim objektima prirode I onim predloženima za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata je između ostalih I  Krčić (geomorfološki  Vodotoci). Osobito vrijedni površinski vodotoci su rijeke Krka s pritokama Butišnica, Orašnica, Radljevac I Kosovćica, te rijeke Čikola i Zrmanjaloški),

Iako smo svjesni činjenice da je opasnije da medicinski otpad završi na ilegalnim deponijama nego da propisno bude zbrinjen mišljenja smo da su gradu Kninu potrebniji projekti koji potiču razvoj seoskog turizma i ekološke poljoprivrede zbog prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti koje naš grad ima.

Sukladno statutu i ciljevima Ekološke udruge “Krka” Knin, te gore navedenim činjenicama  naše je mišljenje i stav  da je takva tvornica  neprihvatljiva za Knin  stoga smo protiv otvaranja iste.

U daljnjem tekstu kompletan dopis upućen Gradskom poglavarstvu Grada Knina....

Grad Knin                                                                     
Gradsko poglavarstvo
Zamolba za  pismeno očitovanje

Poštovani, Putem Zelenog telefona tijekom proteklih dana zaprimili smo više desetaka dojava građana Knina o problemu  izgradnje tvornice za zbrinjavanje  medicinskog otpada u Kninu.

Naime, imamo neslužbene informacije da je Gradsko poglavarstvo Grada Knina donijelo odluku i dalo „zeleno svijetlo“ solinskoj tvrtki „Primula company d.o.o.“za izgradnju tvornice za zbrinjavanje  medicinskog otpada u poduzetničkoj zoni „Preparandija“. Molimo Vas da nam odgovorite na slijedeća pitanja, kako bi bili bolje informirani o projektu  te kako bi o svemu mogli obavijestiti I građane/ke grada Knina koji nas svakodnevno zasipaju sa pitanjima (putem naših web stranica ).

1.      O kakvoj vrsti medicinskog otpada se radi ? ( infektivni,  kemijski otpad koji sadrži opasne tvari,  oštri predmeti,  citotoksici i citostatici,  amalgamski otpad iz stomatološke zaštite I  drugi opasan otpad – svaki otpad za koji se pretpostavlja da ima neko opasno svojstvo)

2.      Na koji način bi otpad bio zbrinut ? (termičkom obradom u vlastitim postrojenjima za termičku obradu,  samostalnom obradom – sterilizacijom i zatim odlaganjem na komunalno odlagalište ili  predajom ovlaštenim osobama koje posjeduju uređaje za obradu – sterilizaciju infektivnog otpada)

3.      U kojoj je fazi realizacija projekta ?

4.      Zbrinjavanje infektivnog otpada zdravstvenih ustanova  riješeno je preko ugovornih tvrtki ili preko domova zdravlja na prostoru kojih se nalaze. Firma Primula Company nije na popisu ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom za Šibensko – kninsku Županiju (Web stranice Agencije za zaštitu okoliša), a kao takva po Zakonu o otpadu  ne može obavljati bilo kakve radnje vezane za gospodarenje otpadom , a pogotovo ne opasnim otpadom. Dali su provjerene ove informacije?

5.      U prostornom planu Šibensko-kninske Županije  (članak 154) stoji da će se sav opasni otpad (uključujući I medicinski) zbrinjavati  u  Centru za gospodarenje otpadom  Bikarac, dok se tvornice i centri za gospodarenje otpadom ne spominju za Knin.

6.      Prema prostornom planu Grada Knina dali je predviđeno zbrinjavanje otpada u  poslovnoj  zoni Preparandija ?

7.      Kada će biti izrađen Plan gospodarenja otpadom Grada Knina ? Molimo Vas da uključite članove naše udruge kada izrada plana započne kako bi zajedničkim snagama donijeli najbolje prijedloge za grad Knin.

Naglašavamo: -

Svojstva medicinskog otpada su : štetnost,. toksičnost, kancerogenost i infektivnost te bi otvaranje tvornice moglo uzrokovati zagađivanje pitke vode, zraka i izazvati opasnost po zdravlje građana /ki Grada Knina i Šibensko –kninske Županije.

-          Zajedničkim snagama borili smo se protiv uništavanja mina na Crvenoj Zemlji, zašto sada dozvoliti uništavanje još opasnijeg medicinskog otpada u Kninu?

-          Predviđena lokacija  nalazi se  svega nekoliko stotina metara od izvora  rijeke Krke.  Prostorni plan Šibensko kninske Županija kaže:  građevine u zaštićenim objektima prirode I onim predloženima za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata je između ostalih I  Krčić (geomorfološki  Vodotoci). Osobito vrijedni površinski vodotoci su rijeke Krka s pritokama Butišnica, Orašnica, Radljevac I Kosovćica, te rijeke Čikola i Zrmanjaloški),

Iako smo svjesni činjenice da je opasnije da medicinski otpad završi na ilegalnim deponijama nego da propisno bude zbrinjen mišljenja smo da su gradu Kninu potrebniji projekti koji potiču razvoj seoskog turizma i ekološke poljoprivrede zbog prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti koje naš grad ima.

Sukladno statutu i ciljevima Ekološke udruge “Krka” Knin, te gore navedenim činjenicama  naše je mišljenje i stav  da je takva tvornica  neprihvatljiva za Knin  stoga smo protiv otvaranja iste.
Molimo Vas  da zaustavite daljnje pothvate oko otvaranja tvornice za zbrinjavanje otpada da nam na  upit pismeno odgovorite, ali i da pokušate osmisliti i neka druga rješenja kako bi riješili problem zbog kojeg ste donijeli odluku otvaranja iste.

Predlažemo Vam da obavijesti i informacije kako o ovom, tako i o  sličnim projektima, objavljujete  na web stranicama Grada Knina kako bi građani/ke bili bolje informirani te ravnopravno sudjelovati u donošenju odluka.

Čuvajmo zajedno grad Knin , Grad na sedam rijeka!

S POŠTOVANJEM:

Članovi Ekološke udruge Krka Knin

Na znanje :
1.      Gradonačelnica, gđa Josipa Rimac

2.      Upravni odjel prostorno uređenje, gospodarstvo, imovinu i komunalne poslove Grada Knina, gdin. Milivoj Rimac

3.      Šibensko – Kninska Županija, župan, gdin. Goran Pauk

4.      Veleučilište „Marko Marulić“ Knin, dekan, gdin. Marko Jelić

5.      Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva

6.      Agencija za zaštitu okoliša

7.      Javnost

Donatori

                                                   Općina Promina                                                                  

 

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"         

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

          Mreža Zelenih telefona 

 

Sponzori