Preuzmite brošuru o kompostiranju

Published: Monday, 05 December 2016

U sklopu projekta “Kompostiranje u Šibensko-kninskoj županiji” kojeg sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Šibensko-kninska županija i Bikarac d.o.o.  izrađena je brošura o kompostiranju koju možete preuzeti ovdje ili u izborniku “Publikacije” .

Biorazgradivi komunalni otpad čine vrste otpada kao što su papir, zeleni otpad iz vrtova i parkova, biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, drvo, tekstil i dr., te bi u što većoj mjeri trebale biti odvojeno skupljene iz komunalnog otpada. Prema prijavljenim podacima za 2011. godinu, na odlagališta u RH odloži se oko 92% proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada odnosno oko 937 000 t.Stvaranje komunalnoga otpada je u porastu, nedovoljno je razvijeno odvojeno sakupljanje biorazgradivih komponenti iz komunalnoga otpada, a od načina zbrinjavanja komunalnoga otpada prevladava odlaganje.Stoga je potrebno jačati mjere usmjerene na odvajanje biorazgradivog otpada na mjestu nastanka.

Projektom Kompostiranje u Šibensko-kninskoj županiji doprinosimo procesu uspostave odvajanja biootpada,  smanjenju  količine biootpada na odlagalištima, stvaranju nove sirovine ( komposta )  te zaštiti okoliša kroz aktivnosti projekta: informiranje, snimanje video priručnika o kompostiranju, edukacije građana i djelatnika zaduženih za odvajanje otpada o kompostiranju , podjele kompostera građanima te recikliranja biootpada.

Hits: 1253

Donatori

                                          

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"      

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

          Mreža Zelenih telefona 

 

Sponzori