Rijeka Krka uskoro čista!

Objavljeno: Srijeda, 10 Veljača 2010Za svaku je pohvalu usvojeni sporazum predstavnika Europske komisije i hrvatske Vlade o financiranju projekta vodovodnog sustava, kanalizacije i uređaja za pročišćavanje voda za grad 

Knin koji su građani Šibensko -kninske Županije čekali godinama. Riječ o najvećoj kapitalnoj investiciji u gradu  Kninu do sada.