AMHE - Obuka za trenere

Objavljeno: Srijeda, 13 Listopad 2021

Zadovoljstvo nam je najaviti aktivnost obuke za trenere u sklopu projekta „European Wetlands Ambassadors (Europski ambasadori močvarnih/vlažnih područja)“ u organizaciji Ekološke udruge „Krka“ Knin.

Projekt se provodi kroz  partnerstvo 7 organizacija iz 6 različitih zemalja (Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Portugal i Španjolska). Nositelj projekta je Communauté de Communes Sud Corse  (Francuska), a partneri su:

Istituto REgionale per l'Educazione e gli studi COOPerativi IRECOOP TOSCANA – Italija
Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion – Španjolska
Etudes Et Chantiers Corsica -Francuska
• Ecological Association Krka Knin – Hrvatska
Instituto de Soldadura e Qualidade – Portugal
• Dimos Alimoumunicipality of Alimos – Grčka

Projekt ima dva glavna cilja:

 

Korisnicima programa osposobljavanja za europskog ambasadora močvarnih/vlažnih područja predavat će treneri koje su angažirali partneri na projektu. Svaki od partnera angažirao je 2 do 4 trenera. Treneri će prije početka programa osposobljavanja proći obuku koja će se održati u Kninu od 26. do 29. listopada 2021. godine.

Cilj je pripremiti trenere za prijenos vještina na korisnike programa osposobljavanja. Kroz četverodnevnu obuku trenerima će se omogućiti stjecanje ili upotpunjavanje osnovnih znanja koje će prenijeti budućim učenicima, a prije svega nadopunjavanje njihovih nastavnih vještina stjecanjem metoda prijenosa i ocjenjivanja. Također će se testirati određene tehnike i metode koje su prije definirane kao bi se što bolje procijenio sadržaj programa osposobljavanja i po potrebi prilagodio.

U sklopu obuke za trenere svaki od partnera detaljno će prezentirati svoj modul i demonstrirati jednu praktičnu vježbu koja će se odvijate na kninskim rijekama, jezerima ili močvarama.

Sharena jezera small

 

erasmus plus logo left enerasmus plus logo right hr

Kodni broj projekta: 2019-1-FR01-KA202-062930