Društveni centar Promina - Anketa za potrebe izrade strategije

Objavljeno: Četvrtak, 27 Kolovoz 2020

Molimo sve zainteresirane građane Općine Promina i ostale zainteresirane da izdvoje malo svoga vremena i popune anketu o društvenim potrebama i potencijalima Općine Promina. Anketa će se koristiti za potrebe izrade strategije sudjelovanja građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u sklopu projekta „Društveni centar Promina“ (UP.04.2.1.07.0029).

Anketa se nalazi na linku: Anketa za potrebe izrade strategije

Skupljanje podataka je u potpunosti anonimno.

lenta ESF kockice