Poziv - Info pult, DC Promina, rujan 2021.

Objavljeno: Četvrtak, 16 Rujan 2021

Ekološka udruga Vas poziva na održavanje Info pulta -  podjela promotivnih materijala o DC Promina u sklopu projekta „Društveni centar Promina“ (UP.04.2.1.07.0029)

Ekološka udruga „Krka“ Knin će održati dana 23. rujna 2021. s početkom u 12:00 sati, ispred Ekološko- informativnog centra, Drniška cesta 2/b, Knin, podjelu promotivnih materijala na Info pultu  (letci, plakati) o DC Promina.

favpng help desk informationSvrha održavanja Info pulta je promidžba i vidljivost projekta. Stoga pozivamo sve zainteresirane da posjete Info pult te preuzmu promotivne materijale o DC Promina.

Napomena: Info pult održat će se u skladu sa preporukama Nacionalnog stožera vezanom uz pandemiju virusa SARS-CoV-2.

Projekt „Društveni centar Promina“  (UP. 04.2.1.07.0029) od 29.5.2020. provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Općinom Promina i Veleučilištem Marko Marulić u Kninu. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fondaa njegovo trajanje je 24 mjeseca.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge "Krka" Knin.

lenta ESF kockice