Poziv na peti sastanak okolišnog vijeća

Objavljeno: Utorak, 13 Listopad 2015

Ovim Vas putem pozivamo na peti sastanak koji će se održati dana 26.10.2015.g. u Kninu u Ekološko informativnom centru ( Drniška 2b,) u 10h. Više o samom Vijeću, kao i program pročitajte ovdje.Savjetodavno vijeće za okoliš Šibensko-kninske županije osnovano je na okruglom stolu održanom u Kninu 29.05.2014.g., a zamišljeno je kao radno tijelo kojeg sačinjavaju predstavnici nadležnih službi Šibensko-kninske županije, predstavnici gradova i općina u županiji, gradskih tvrtki za odvoz otpada, komunalnih redara, nevladinih udruga, JU za zaštićene prirodne vrijednosti, nadležnih inspekcija i ostalih relevantnih dionika. Vijeće je osnovano u sklopu projekta "Zajedno za prirodu i okoliš" koji se financira sredstvima EU fondova.