Odvoz EE otpada

Objavljeno: Utorak, 27 Listopad 2009

Besplatan odvoz svih vrsta električnog i elektroničkog  otpada mase veće od 30 kg na cijelom području Republike Hrvatske možete naručiti na nekoliko načina: