Neovlaštene sječe stabala

Objavljeno: Utorak, 04 Rujan 2012

Udruga "Krka" nedavno je zaprimila prijave građana putem Zelenog telefona o neovlaštenoj sječi stabala

. Udruga je sve prijavila nadležnim inspekcijama i institucijama, a kako se bliži vrijeme nabake drva za ogrijev ovim člankom želimo upozoriti  građane da je neovlaštena sječa stabala Zakonom kažnjiva, a gradske komunalne redare pozvati da pokušaju obilaziti što više terena te spriječavati sječe stabala.

 

Zakon o šumama:

Zakon o šumama članak 32. stavak 1.

>"Ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno, zabranjeno je:- pustošenje šuma, sječa stabala ili njihovo oštećivanje," u vezi sa člankom 85. istog Zakona  "Novčanom kaznom od 1.000 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj  fizička osoba ukoliko:

> počini ili dopusti odsijecanje grana, dijelova grana ili kresanje

> lisnika, pašu, brst ili žirenje, sakupljanje i odnošenje šušnja,

> mahovine, šumskih plodova i drugih šumskih proizvoda, odnošenje

> humusa, treseta, listinca, ili smolarenje protivno šumskogospodarskim planovima (članak 32.  stavak 1., podstavci 4., 5., 6., 7. i 8.),"