Aarhuška konvencija - aktivno sudjelovanje u pitanjima zaštite okoliša - pravo ili mit?

Objavljeno: Utorak, 06 Srpanj 2021

Sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša u Hrvatskoj i dalje je samo mrtvo slovo na papiru.

Proces konzultacija s građanima za V. Izvješće o provedbi Aarhuške konvencije upravo je dovršen i svi istaknuti komentari odbačeni su izrazima „Primljeno na znanje“ ili pak „Nije prihvaćen“. Pročitajte zašto smatramo da je to opasno.

Unatoč Aarhuškoj konvenciji (Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđa u pitanjima okoliša) koja svakoj državi potpisnici nalaže da postulate sudjelovanja javnosti prenese i inkorporira u domaće zakonodavstvo, nije prihvaćen ni jedan pravni komentar Udruge Sunce Split, u kojem se ukazivalo na sustavne probleme u provedbi Konvencije. Evo kronologije:

Kao rezultat shvaćanja važnosti glasa građana prilikom donošenja odluka o okolišu, 25. lipnja 1998. godine, u danskom gradu Aarhusu, potpisana je Aarhuška konvencija koja počiva na načelima triju stupova – pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti prilikom donošenja odluka važnih za okoliš i pristupu pravosuđu. Odredbe Konvencije nalažu svakoj državi potpisnici da postulate sudjelovanja javnosti prenese i inkorporira u domaće zakonodavstvo na način da zakonodavac stvori pravni okvir koji će biti razumljiv svakom građaninu i jednako vrijediti na cijelom teritoriju.

Provjeru pravilnog prijenosa ciljeva Aarhuške konvencije osiguravaju i periodična izvješća o provedbi Konvencije, koja je RH obvezna dostaviti tijelima Konvencije. U tim izvješćima RH je dužna prenijeti status poštivanja prava koja Konvencija osigurava u području zaštite okoliša.

Tako je prijedlog teksta Izvješća za period 2017.-2021. stavljen na dispoziciju građanima preko portala e-savjetovanje u ožujku 2021. godine. Udruga Sunce svojim komentarima ukazala je na neke od sustavnih problema u provedbi postulata Konvencije. To su:

 

Proces konzultacija s građanima za V. Izvješće o provedbi Aarhuške konvencije upravo je dovršen i svi istaknuti komentari odbačeni su izrazima „Primljeno na znanje“ ili pak „Nije prihvaćen“.

Obrazloženja zašto se neki od gore navedenih komentara ne prihvaćaju, navedena su paušalno. Doseg je bilo citiranje zakonskih odredbi, kojih smo itekako svjesni. Međutim, poanta u procesu sudjelovanja javnosti je pronalaženje rješenja za unaprjeđenje zakonodavnog okvira u službi sudjelovanja javnosti u okolišnim pitanjima i prenošenje duha Konvencije u naš pravni sustav. Cilj provedbe konzultacija s javnošću na nacrt Izvješća ne bi trebalo biti kategoričko odbijanje svakog stava suprotnog tekstu navedenom u Izvješću, kao ni blokiranje progresa korištenjem moći.

Naprotiv, suradnja je ključ uspjeha. Iako je civilno društvo naviknuto na ovakav pristup, u ovom slučaju on je nedopustiv i opasan. Zašto? Upravo zato što se radi o dokumentu koji revidira primjenu krovnog propisa koji osigurava sudjelovanje javnosti u donošenju odluka koje se tiču okoliša - Aarhuške konvencije, a koji po svojoj snazi predstavlja akt iznad zakona u RH, a odmah ispod Ustava. Ako se proces sudjelovanja javnosti za ovako važan dokument provodi na paušalan način, nije preuveličavanje zaključimo li da se na lokalnim razinama (primjerice donošenje odluke o nasipavanju obale u duljini iznad 50 metara) postupak konzultiranja s javnosti neće niti provesti.

U ime Zelenog foruma,

Ivana Krstulović Baković, mag.iur
Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
Association for Nature, Environment and Sustainable Development Sunce

Tel: +385 21 360 779, Mob: +385 95 565 9976
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: https://www.sunce-st.org