Poziv na iskazivanje interesa lokalnim stočarima za provedbu ispaše na Dinari

Objavljeno: Ponedjeljak, 09 Studeni 2020

Projektom „Dinara back to LIFE“, naših prijatelja iz Udruge BIOM, provodit će se restauracija travnjaka na području Dinare. Jedan od načina na koji će se restauracija provoditi je kontrolirana ispaša, a u kojoj mjeri i gdje će se provoditi, ovisi o interesu lokalnog stanovništva za sudjelovanje u projektu. Ako ste stočar ili poznajete nekog stočara ili želite stočarom postati molimo Vas pročitajte i podijelite ovu informaciju. 

Kroz sljedeće tri godine u projektu „Dinara back to LIFE“ predviđeno je 30.000,00 € novčanih poticaja stočarima te nabava električnih pastira u vrijednosti 8.500,00 €.

Navedena sredstva planiraju se utrošiti na način da se uspostavi suradnja projektnog tima sa zainteresiranim stočarom/stočarima koji su voljni surađivati s projektnim timom na održavanju površina travnjaka provođenjem kontrolirane ispaše na pašnjacima na Dinari. Projekt vodi Udruga Biom u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom „Cetinska krajina“, Hrvatskim šumama i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj je projektne aktivnosti, a time i točan način kako će se novac raspodijeliti, koliko god je to moguće prilagoditi stvarnim potrebama i interesu lokalnih stočara ili onih koji to žele postati. Definiranje točnih područja na kojima će se provoditi kontrolirana ispaša ovisi o interesu lokalnih stočara spremnih na potencijalnu suradnju te se zbog toga i objavljuje ovaj poziv.

U ime projektnog tima pozivaju se svi koji se već bave ili se žele početi baviti stočarstvom da sudjeluju i iskažu svoj interes. Interes možete iskazati popunjavanjem upitnika (više detalja u nastavku teksta). Vaši odgovori pomoći će projektnom timu u pripremanju plana kontrolirane ispaše i prilagodbi projekta, onoliko koliko je moguće, potrebama na terenu.

Ispašom se planira restaurirati oko 80 ha, u okviru područja iscrtanog na ovim kartama.

Jezevic_ispasa_DGU_Ls_v1.png Kijevo_ispasa_DGU_Ls_v1.png Stočarstvo_Roko_Pavlinušić.jpg

Udruga-BIOM-novi.png

U ovoj fazi iz projekta se želi doći do boljeg uvida u postojeće stanje, broj stočara na području, broja onih koji svoja stada vode na ispašu na Dinaru ili planiraju s ispašom započeti tijekom 2021. godine.

Kako sudjelovati:
Potrebno je ispuniti upitnik s nekoliko jednostavnih pitanja.

Popunjen upitnik dostaviti ga na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili odgovore popuniti ručno te ih poštom dostaviti na adresu Udruga Biom, Matićeva 12, 21230 Sinj ili pozivom na telefon 021 / 274 946 od 8-16 sati. Ispunjeni upitnik dostavite najkasnije do 4.12.2020.

Nakon iskazivanja interesa, početkom 2021. objavit će se i natječaj na koji će se moći prijaviti svi zainteresirani te nakon čega će uslijediti odabir najboljeg ponuđača i sklapanje ugovora o kontroliranoj ispaši.

Provedbu projekta i najavu drugih aktivnosti pratite na web stranici projekta www.dinarabacktolife.eu ili profilu društvenih mreža .


 

Projekt Dinara back to LIFE - “Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development” je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE18 NAT/HR/000847. Prikazan sadržaj je isključiva odgovornost partnera Dinara back to LIFE projekta i ne odražava nužno stajališta Europske unije.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Prikazan sadržaj je isključiva odgovornost partnera Dinara back to LIFE projekta
i ne odražava nužno stajališta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Prikazan sadržaj je isključiva odgovornost partnera Dinara back to LIFE projekta i
ne odražava nužno stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.