Gospodarska djelatnost, proizvodi i usluge

gospodarske djelatnosti

Sukladno Statutu udruga može provoditi gospodarske djelatnosti (članak 16. Statuta)

(1) Udruga može obavljati gospodarske djelatnosti sukladno Zakonima i posebnim propisima kojima se utvrđuju uvjeti za obavljanje te djelatnosti.

(2) Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

  • prodaja proizvoda izrađenih od strane djelatnika, volontera i članova Udruge
  • pružanje intelektualnih usluga i savjetovanja
  • pružanje usluga edukacije
  • pružanje usluge organizacije radionica, tečajeva i seminara
  • iznajmljivanje opreme za rekreaciju.

 

Neke od gospodarskih djelatnosti koje obavljamo ili smo obavljati su organiziranje radionica i edukacija u sklopu "Zelenih izleta", u sklopu projekata "Reciklažnog dvorišta u Kninu" i "Eko regije", izrada proizvoda od recikliranih i prirodnih materijala, izrada eko suvenira. Suveniri se prodaju i u NP Krka i NP Mljet.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KNIN

Objavljeno: Petak, 21 Rujan 2018

Zbog bolje informiranosti građana u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta Knin želimo pojasniti određene pojmove i navesti uvjete gradnje za reciklažna dvorišta.

Po definiciji reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju u kontroliranim uvjetima manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1500 stanovnika obvezna je vršiti odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

S tim ciljem Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv temeljem kojega su Gradu Kninu osigurana sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda (1.690.788,97 kuna), a ostatak iz Fonda za sufinanciranje EU projekata i proračuna grada Knina.

Prije početka radova ishođene su sve potrebne dozvole, uvjeti i potvrde javnopravnih tijela (među kojima i vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda Hrvatskih voda i uvjeti zaštite okoliša i potvrda Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša ŠKŽ temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode ) te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je navelo da za izgradnju reciklažnog dvorišta nije potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i niti postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. 

Reciklažno dvorište se gradi u poduzetničkoj zoni Preparandija (Sinjska cesta bb) na kat. čest. zem. 2743/13 k.o. Knin, na površini od 973 m2. Važno je naglasiti kako to nije reciklažno dvorište samo za opasan otpad. To je prostor gdje će se privremeno skladištiti otpad sukladno DODATKU IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Na www.ciz.hr ili www.knin.hr pogledajte koje su to vrste otpada koje će se moći skladištiti u reciklažnom dvorištu Knin.

Opširnije...

Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin

Objavljeno: Utorak, 11 Rujan 2018

 

U tijeku su radovi izgradnje reciklažnog dvorišta Knin. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.231.536,00 kn. Projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda. Korisnik bespovratnih sredstava projekta je Grad Knin, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje reciklažnim dvorištem povjeriti društvu Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin. Reciklažno dvorište će se nalaziti na ulazu u poduzetničku zonu Preparandija na adresi Sinjska cesta b.b. u Kninu. U reciklažnom dvorištu će se po završetku projekta zaprimati otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17):

PROBLEMATIČNI OTPAD - Opasni otpad Otapala/kiseline/lužine/fotografske kemikalije/ pesticidi fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu/ oprema koja sadrži klorofluorougljike/ ulja i masti/ boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari/ deterdženti koji sadrže opasne tvari/ citotoksici i citostatici/ baterije, akumulatori, nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije/ električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente/ drvo koje sadrži opasne tvari/ plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari/ ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima/ metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

Opširnije...

Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin - početna konferencija

Objavljeno: Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018

 

POČETNA KONFERENCIJA

PROJEKT: IZGRADNJA  RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KNIN

            Dana 30.7.2018.g. u Kninu u gradskoj vijećnici Grada Knina (dr. Franje Tuđmana br.2) u 10 h u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin“ organizirana je početna konferencija. Održana je prezentacija projekta od strane Ekološke Udruge „Krka“ Knin koja provodi usluge provođenja informativno-obrazovnih aktivnosti i promidžbe i vidljivosti projekta.

            Konferencija je održana povodom informiranja javnosti te potpisivanja ugovora između Grada Knina i izvođača radova na reciklažnom dvorištu, tvrtke Graditelj svratišta d.o.o iz Zagreba te povodom potpisivanja ugovora za usluge nadzora građenja između Grada  Knina  i  tvrtke  Akvedukt d.o.o iz Splita.

Opširnije...

Kupite naše eko proizvode :)

Objavljeno: Petak, 11 Studeni 2016

Društvena poduzeća doprinose uravnoteženom korištenju i raspodjeli resursa u korist lokalne zajednice te generiraju nova radna mjesta u svojim područjima djelovanja.Ekološka udruga "Krka" Knin kao jedna od pokretača društvenog poduzetništva u našoj županiji, istina tek u razvoju, odlučila se pokrenuti BAZU EKO PRIJATELJA. Naime jedna od djelatnosti udruge Krka koja doprinosi društvenom poduzetništvu je izrada eko suvenira.

Opširnije...

Proizvodi 2016

Objavljeno: Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016

Pogledajte galeriju proizvoda Ekološke udruge "Krka" Knin  za 2016. godinu. Proizvode možete kupiti na Tvrđavi ili po dogovoru u uredu Udruge. Za sve detalje oko kupovine obratite se na neki od kontakata navedenih na stranici.

Opširnije...

Majice

Objavljeno: Srijeda, 30 Srpanj 2014

Donosimo Vam dizajn majica sa natpisima za slogan udruge i ekološku osvještenost.

Opširnije...

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori

ina logo