• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KNIN

Objavljeno: Petak, 21 Rujan 2018

Zbog bolje informiranosti građana u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta Knin želimo pojasniti određene pojmove i navesti uvjete gradnje za reciklažna dvorišta.

Po definiciji reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju u kontroliranim uvjetima manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1500 stanovnika obvezna je vršiti odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

S tim ciljem Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv temeljem kojega su Gradu Kninu osigurana sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda (1.690.788,97 kuna), a ostatak iz Fonda za sufinanciranje EU projekata i proračuna grada Knina.

Prije početka radova ishođene su sve potrebne dozvole, uvjeti i potvrde javnopravnih tijela (među kojima i vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda Hrvatskih voda i uvjeti zaštite okoliša i potvrda Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša ŠKŽ temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode ) te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je navelo da za izgradnju reciklažnog dvorišta nije potrebno provoditi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i niti postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. 

Reciklažno dvorište se gradi u poduzetničkoj zoni Preparandija (Sinjska cesta bb) na kat. čest. zem. 2743/13 k.o. Knin, na površini od 973 m2. Važno je naglasiti kako to nije reciklažno dvorište samo za opasan otpad. To je prostor gdje će se privremeno skladištiti otpad sukladno DODATKU IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Na www.ciz.hr ili www.knin.hr pogledajte koje su to vrste otpada koje će se moći skladištiti u reciklažnom dvorištu Knin.

 

Otpad na reciklažnom dvorištu će se skladištiti u spremnike posebno namijenjene za svaku vrstu otpada, a nakon određenog vremena otpad će specijalizirane i ovlaštene osobe i tvrtke odvoziti na oporabu ili recikliranje.

Prilikom izgradnje propisani su uvjeti koje mora ispunjavati svako reciklažno dvorište u Republici Hrvatskoj (članak 13. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) te opći uvjeti kojima mora udovoljiti građevina u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (Uvjeti propisani člankom 5. stavcima 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom, NN 117/17). Da projektom nisu ispoštovani svi uvjeti iz navedenog pravilnika reciklažno dvorište ne bi dobilo građevinsku dozvolu.

Za sve uvjete zaštite okoliša i dodatne informacije obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili 022 664 608.

Ovim putem pozivamo sve građane na odgovorno postupanje s otpadom i aktivno korištenje usluga reciklažnog dvorišta nakon njegove izgradnje, koje su za građane Knina besplatne.

 

                         

Donatori

                                                  Logo opcina Promina                                                                  

 

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori