Sitno ali Bitno - podjela eko-binova

Objavljeno: Četvrtak, 27 Rujan 2018

            

 

U srijedu, 26. rujna 2018. održala se građanska akcija besplatne podjele eko-bin posudica za sitni otpad građanima i turistima na plaži Banj u Šibeniku. Građansku akciju provela je Ekološka udruga „Krka“ Knin, a financijski podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

 

          

 

Ciljevi građanske akcije su smanjenje količine sitnog otpada na plažama, zaštita građana posebno djece od mogućih ozljeda ili neugodnosti uzrokovanih odbačenim sitnim predmetima, preventivno djelovanje u područjima riskantnim za pojavu požara (odlaganje opušaka u eko-bin posudicu), povećanje svijesti o ekološkom odnosu prema plažama i njihovom održivom razvoju i očuvanje okoliša. Podsjećamo da će se građanska akcija besplatne podjele eko-bin posudica za sitni otpad građanima i turistima na plaži Banj u Šibeniku također provesti  i u petak 28. rujna. 2018. od 16:30 do 18:00 sati. S toga pozivamo sve zainteresirane građane i turiste da preuzmu svoju eko-bin posudicu.