Iskoristi priliku - edukacija za stručnjake

Objavljeno: Ponedjeljak, 03 Prosinac 2018

Prvo predavanje iz programa edukacija „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade na području socijalnog uključivanja i uključivanja na tržište rada marginaliziranih skupina društva“, u sklopu projekta ”Iskoristi priliku!”  je održano 23.11.2018 na lokaciji uz rijeku Krku na adresi Ekološko-informativnog centra u Kninu u organizaciji udruge Zdravi grad i Ekološke udruge ” Krka”. Na edukaciji je sudjelovalo 20 stručnjaka iz više institucija i organizacija. Suvremenim pristupom edukatorice mag.prim.educ. Ivane Ondini, osim što su odslušali uvodno predavanje, stručnjaci su dali i svoj doprinos budućem razvoju programa na način da su kroz upitnik izrazili svoja mišljenja oko tema koje bi najviše željeli da se obrade te su sudjelovali u interaktivnoj radionici.
 
Aktivnost podrazumijeva razvoj i provedbu programa edukacije stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim osobama za pružanje usluga mentorstva korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu  s ciljem njihove radne aktivacije i socijalnog uključivanja. Program sadržava 40 sati, pa pozivamo sve zainteresirane kojima je posao vezan za rad s marginaliziranom skupinom da nam se jave i pridruže na edukaciji.
 
Iduće predavanje se planira održati 07.12.2018 na istoj lokaciji.