VENI-VIDI-KNIN

Objavljeno: Srijeda, 13 Lipanj 2018

 

 

Projektom VENI-VIDI-KNIN koji je proveden u Kninu u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Knin organizirale su se  radionice o prirodnim i povijesnim ljepotama šire okolice grada Knina, radionice o fotografiji,  održani su Zeleni izleti/terenske nastave, formirana je  foto sekcija, osmišljena i tiskana brošura o prirodnim ljepotama i turističkoj ponudi grada Knina, organizirana je izložba fotografija i snimljena Milenijska fotografija. Na ovaj način poticao se inovativan pristup obrazovanju, kreativnost i talent kodu učenika, a mladi su se poticali na aktivniji boravak u prirodi i aktivnije sudjelovanje u društvu. 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PROVEDBI PROJEKTA VENI-VIDI-KNIN

Objavljeno: Ponedjeljak, 05 Veljača 2018

 

Projektom VENI-VIDI-KNIN koji će provoditi Ekološka udruga „Krka“ Knin  u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Knin, organiziranjem radionica o prirodnim i povijesnim ljepotama šire okolice grada Knina, radionicama o fotografiji, organizacijom Zelenih izleta/terenske nastave, formiranjem foto sekcije,  osmišljavanjem i tiskanjem brošura o prirodnim ljepotama i turističkoj ponudi grada Knina, organizacijom izložbe fotografija, snimanjem Milenijske fotografije  potičemo inovativan pristup obrazovanju, potičemo  kreativnost i talent  kod učenika, potičemo mlade na aktivniji boravak u prirodi, potičemo mlade na aktivnije sudjelovanje u društvu, upoznajemo mlade sa prirodnim i povijesnim ljepotama, šire okolice grada Knina te promoviramo prirodne i povijesne ljepote grada Knina i okolice.

Projekt „VENI-VIDI-KNIN“ financira JU NP Krka i Erste banka, a provedba projekta traje do 31.08.2018.

Opširnije...

OBAVIJEST O PROVEDBI PROJEKTA VENI-VIDI-KNIN

Objavljeno: Ponedjeljak, 05 Veljača 2018

Projektom VENI-VIDI-KNIN koji će provoditi Ekološka udruga „Krka“ Knin  u suradnji s Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Knin, organiziranjem radionica o prirodnim o povijesnim ljepotama šire okolice grada Knina, radionicama o fotografiji, organizacijom Zelenih izleta/terenske nastave, formiranjem foto sekcije, osmišljavanjem i tiskanjem brošura o prirodnim ljepotama i turističkoj ponudi grada Knina, organizacijom izložbe fotografija, snimanjem Milenijske fotografije  potičemo inovativan pristup obrazovanju, potičemo  kreativnost i talent  kod učenika, potičemo mlade na aktivniji boravak u prirodi, potičemo mlade na aktivnije sudjelovanje u društvu, upoznajemo mlade sa prirodnim i povijesnim ljepotama, šire okolice grada Knina te promoviramo prirodne i povijesne ljepote grada Knina i okolice.

Projekt „VENI-VIDI-KNIN“ financira JU NP Krka i Erste banka, a provedba projekta traje do 31.08.2018.