LOGO zzodIme projekta:
Znanje za održivo djelovanje

Ukupna vrijednost:
1.286.647,72 kn
Projekt je dobio financijsku potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u području "Osnaživanje doprinosa organizacija civinoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" u iznosu od 1.157.982,94 kn. Program sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Projekt sufinancira Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nositeljica projekta:
Udruga Zelena Istra iz Pule

Partneri:
Centar za mirovne studije Zagreb, Ekološka udruga Krka Knin, Osnovne škole Kaštanjer, Monte Zaro, Šijana iz Pule, Gimanzija Pula, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti iz Knina i Srednja škola Lovre Montija iz Knina

Opis projekta:
Projektom uvodimo održivi razvoj (OR) u formalno obrazovanje u školama partnerima na projektu. Najprije se obrazuju nastavnici za uključivanje OR-a u nastavu, zatim školski timovi u suradnji s udrugama provode programe obrazovanja za OR u školama. Koriste se participativne metode učenja koje razvijaju kompetencije i motiviraju učenike na djelovanje i shvaćanje uloge vlastitog angažmana u pozitivnim društvenim promjenama. OR se u svakoj školi obrađuje kroz redovnu nastavu integracijom OR-a u različite predmete, putem izvannastavnih aktivnosti te kroz školske projekte. Fokus je na djelovanju učenika koje uključuje roditelje i zajednicu, a posebna pažnja posvećuje se volontiranju učenika u zajednici. U suradnji s nastavnicima izrađuje se priručnik za praktičnu provedbu nastave u području OR-a. Osim aktivosti u školama partnerima, razvija se obrazovni modul „Održivi razvoj“ za edukaciju nastavnika/ca koje provode Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost te druge zainteresirane obrazovne radnike/ce iz cijele Hrvatske, obzirom da će se OR provoditi i kao posebna međupredmetna tema od iduće školske godine.

Pošto je održivi razvoj široko definiran koncept, objašnjavamo ga kroz teme koje se obrađuju: zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, jednakost spolova, prethodno educirajući obrazovne radnike koji će dugoročno i sustavno putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica.

U svakoj školi provode se aktivnosti koje uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici. Školskim projektima "društvenog inženjerstva" u lokalnim zajednicama dokazujemo smisao i uspješnost osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja.

Ciljevi projekta:
Opći cilj nam je osposobiti učenike osnovnih i srednjih škola znanjima i vještinama u području održivog razvoja te povećati razumijevanje uloge vlastitog djelovanja u zajednici. Cilj nam je da učenici osnovnih i srednjih škola aktivno sudjeluju u oblikovanju sadašnjosti i budućnosti te da razvijemo njihovo razumijevanje pojma održivi razvoj, odgovornost za njegovu primjenu u svojoj zajednici, spremnost na dijalog za zainteresiranim akterima u zajednici. Pošto je održivi razvoj nejasno definiran koncept, objasnit ćemo ga kroz teme koje ćemo obrađivati: jednakost spolova, zdravstvena zaštita, zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, prethodno educirajući obrazovne radnike, koji će putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima dugoročno i sustavno. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica, izgraditi vjerodostojnost udruga na polju neformalnog obrazovanja i povećati ulogu OCD-a na tom polju (razmjena iskustava među udrugama, povećanje kapaciteta unutar sektora i suradnja sa školama).

Specifični ciljevi projekta su:

 • ojačati stručne kapacitete te razmjenu između prijavitelja i udruga partnera i osnovnih i srednjih škola za provedbu programa formalnog i neformalnog obrazovanja u području održivog razvoja (to ćemo činiti putem zajedničkog osmišljavanja i provođenja edukacija za nastavnike i kroz zajednički rad nastavnika i udruga na izradi priručnika, mentorstvo u nastavi i zajedničkom planiranju i provođenju školskih projekata);
 • oblikovati i primijeniti alat - priručnik za praktičnu provedbu nastave na području održivog razvoja u suradnji s nastavnicima;
 • razraditi i primijeniti edukacijski modul “održivi razvoj” u okviru građanskog odgoja i obrazovanja u suradnji s nastavnicima;
 • provesti programe obrazovanja za održivi razvoj koji razvijaju potrebne kompetencije te uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici;
 • školskim projektima društvenog inženjerstva u lokalnim zajednicama dokazati smisao i uspješnost osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja;
 • uključiti učenike u volonterske aktivnosti; potaknuti kod njih interes za održivi razvoj i doprinos izgradnji zajednice na tim temeljima;
 • putem primjera dobre prakse iz istarskih škola motivirati škole u Šibensko-kninskoj županiji za uvođenje više sadržaja u području održivog razvoja u školske programe i aktivnosti;
 • podići javnu svijesti o važnosti tema koje se odnose na održivi razvoj

 

Ciljne skupine:

 • UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (3 škole iz Istarske i 1 škola iz Šibensko-kninske županije) i UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (1 škola iz Istarske i 1 iz Šibensko-kninske županije) - Ukupan broj učenika: 2655
 • NASTAVNICI osnovnih i srednjih škola iz obje županije - 24 nastavnika prolazi edukacijski modul za održivi razvoj - 18 iz škola partnera i 6 iz drugih škola u ciljanim županijama
 • ZAPOSLENICI OCD-a
 • VOLONTERI - Predloženim projektom uključujemo dvije najaktivnije regionalne organizacije koje se bave volontiranjem mladih - Volonterski centar Istre i udrugu “Mladi u EU” iz Šibenika, kako bi osigurali njihov direktni kontakt sa školama/učenicima i kvalitetnu pripremu učenika za volontiranje (praksa je pokazala kako su prva iskustva u volontiranju najvažnija za formiranje stavova i nastavak volontiranja). Volonterski centar Istre priprema obrazovni program o volontiranju za učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola
 • ŠIRA LOKALNA JAVNOST

 

Projekt se provodi i financira  u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kojeg sufinancira ga Ured za udruge Republike Hrvatske.
 
Projekt sufinancira Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 
   Ministarstvo znanosti obrazovanja logo

Nema članaka u ovoj kategoriji. Ukoliko su ovdje prikazane potkategorije, one mogu sadržavati članke.

Donatori

                                                  Logo opcina Promina                                                                  

 

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori