LOGO zzodIme projekta:
Znanje za održivo djelovanje

Ukupna vrijednost:
1.286.647,72 kn
Projekt je dobio financijsku potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u području "Osnaživanje doprinosa organizacija civinoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" u iznosu od 1.157.982,94 kn. Program sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Projekt sufinancira Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Trajanje projekta: 24 mjeseca, u razdoblju od 25. travnja 2019. do 24. travnja 2021.

Nositeljica projekta:
Udruga Zelena Istra iz Pule

Partneri:
Centar za mirovne studije Zagreb, Ekološka udruga Krka Knin, Osnovne škole Kaštanjer, Monte Zaro, Šijana iz Pule, Gimnazija Pula, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti iz Knina i Srednja škola Lovre Montija iz Knina

Opis projekta:
Projektom uvodimo održivi razvoj (OR) u formalno obrazovanje u školama partnerima na projektu. Najprije se obrazuju nastavnici za uključivanje OR-a u nastavu, zatim školski timovi u suradnji s udrugama provode programe obrazovanja za OR u školama. Koriste se participativne metode učenja koje razvijaju kompetencije i motiviraju učenike na djelovanje i shvaćanje uloge vlastitog angažmana u pozitivnim društvenim promjenama. OR se u svakoj školi obrađuje kroz redovnu nastavu integracijom OR-a u različite predmete, putem izvannastavnih aktivnosti te kroz školske projekte. Fokus je na djelovanju učenika koje uključuje roditelje i zajednicu, a posebna pažnja posvećuje se volontiranju učenika u zajednici. U suradnji s nastavnicima izrađuje se priručnik za praktičnu provedbu nastave u području OR-a. Osim aktivosti u školama partnerima, razvija se obrazovni modul „Održivi razvoj“ za edukaciju nastavnika/ca koje provode Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost te druge zainteresirane obrazovne radnike/ce iz cijele Hrvatske, obzirom da će se OR provoditi i kao posebna međupredmetna tema od iduće školske godine.

Pošto je održivi razvoj široko definiran koncept, objašnjavamo ga kroz teme koje se obrađuju: zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, jednakost spolova, prethodno educirajući obrazovne radnike koji će dugoročno i sustavno putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica.

U svakoj školi provode se aktivnosti koje uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici. Školskim projektima "društvenog inženjerstva" u lokalnim zajednicama dokazujemo smisao i uspješnost osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja.

Ciljevi projekta:
Opći cilj nam je osposobiti učenike osnovnih i srednjih škola znanjima i vještinama u području održivog razvoja te povećati razumijevanje uloge vlastitog djelovanja u zajednici. Cilj nam je da učenici osnovnih i srednjih škola aktivno sudjeluju u oblikovanju sadašnjosti i budućnosti te da razvijemo njihovo razumijevanje pojma održivi razvoj, odgovornost za njegovu primjenu u svojoj zajednici, spremnost na dijalog za zainteresiranim akterima u zajednici. Pošto je održivi razvoj nejasno definiran koncept, objasnit ćemo ga kroz teme koje ćemo obrađivati: jednakost spolova, zdravstvena zaštita, zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, prethodno educirajući obrazovne radnike, koji će putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima dugoročno i sustavno. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica, izgraditi vjerodostojnost udruga na polju neformalnog obrazovanja i povećati ulogu OCD-a na tom polju (razmjena iskustava među udrugama, povećanje kapaciteta unutar sektora i suradnja sa školama).

Specifični ciljevi projekta su:

 • ojačati stručne kapacitete te razmjenu između prijavitelja i udruga partnera i osnovnih i srednjih škola za provedbu programa formalnog i neformalnog obrazovanja u području održivog razvoja (to ćemo činiti putem zajedničkog osmišljavanja i provođenja edukacija za nastavnike i kroz zajednički rad nastavnika i udruga na izradi priručnika, mentorstvo u nastavi i zajedničkom planiranju i provođenju školskih projekata);
 • oblikovati i primijeniti alat - priručnik za praktičnu provedbu nastave na području održivog razvoja u suradnji s nastavnicima;
 • razraditi i primijeniti edukacijski modul “održivi razvoj” u okviru građanskog odgoja i obrazovanja u suradnji s nastavnicima;
 • provesti programe obrazovanja za održivi razvoj koji razvijaju potrebne kompetencije te uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici;
 • školskim projektima društvenog inženjerstva u lokalnim zajednicama dokazati smisao i uspješnost osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja;
 • uključiti učenike u volonterske aktivnosti; potaknuti kod njih interes za održivi razvoj i doprinos izgradnji zajednice na tim temeljima;
 • putem primjera dobre prakse iz istarskih škola motivirati škole u Šibensko-kninskoj županiji za uvođenje više sadržaja u području održivog razvoja u školske programe i aktivnosti;
 • podići javnu svijesti o važnosti tema koje se odnose na održivi razvoj

 

Ciljne skupine:

 • UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (3 škole iz Istarske i 1 škola iz Šibensko-kninske županije) i UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (1 škola iz Istarske i 1 iz Šibensko-kninske županije) - Ukupan broj učenika: 2655
 • NASTAVNICI osnovnih i srednjih škola iz obje županije - 24 nastavnika prolazi edukacijski modul za održivi razvoj - 18 iz škola partnera i 6 iz drugih škola u ciljanim županijama
 • ZAPOSLENICI OCD-a
 • VOLONTERI - Predloženim projektom uključujemo dvije najaktivnije regionalne organizacije koje se bave volontiranjem mladih - Volonterski centar Istre i udrugu “Mladi u EU” iz Šibenika, kako bi osigurali njihov direktni kontakt sa školama/učenicima i kvalitetnu pripremu učenika za volontiranje (praksa je pokazala kako su prva iskustva u volontiranju najvažnija za formiranje stavova i nastavak volontiranja). Volonterski centar Istre priprema obrazovni program o volontiranju za učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola
 • ŠIRA LOKALNA JAVNOST

 

Projekt se provodi i financira  u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kojeg sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.
  

program sufinancira vlada RH

mzo long

 

ZZOD - Video o školskim projektima

Objavljeno: Četvrtak, 03 Prosinac 2020

Pogledajte video koji predstavlja školske projekte u okviru projekta Znanje za održivo djelovanje. Vidite što su o održivom razvoju naučili školarci u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji i kako su to predstavili svojoj široj zajednici. Podsjetimo još jednom kako je situacija u svijetu po pitanju održivosti čovjekovog djelovanja i opstanka na planeti alarmantna.

Nadajmo se kako će se ova i ostala djeca prema prirodi i okolišu odnositi s više poštovanja i razumijevanja od nas.

Opširnije...

Predstavljanje priručnika o održivom razvoju

Objavljeno: Ponedjeljak, 30 Studeni 2020

Predstavnice Zelene Istre i Centra za mirovne studije predstavit su danas 30.11.2020. tek objavljeni priručnik “Znanje za održivo djelovanje - od teorije do prakse” pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, a udruga Eko Krka iz Knina predstavit će ga pročelnici Upravnog odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske županije radi prosljeđivanja priručnika svim školama u njihovoj nadležnosti. Potom će priručnik biti dostavljen i drugim školama diljem Hrvatske kako bi se doprinijelo širenju znanja i olakšala nastava na temu održivog razvoja.

Priručnik se može skinuti sa mrežnih stranica projekta.

Opširnije...

Knin dobio nove eko kutke i male parkove - ZZOD

Objavljeno: Ponedjeljak, 02 Studeni 2020

Uspješno završena provedba „školskih projekata“- srž šireg projekta „Znanje za održivo djelovanje“.

Planiranje navedene aktivnosti započelo je početkom prošle školske godine uključivanjem učenika OŠ „Domovinske zahvalnosti“ i SŠ „Lovre Montija“ u temu održivog razvoja. Potom su oni sami prenijeli naučeno svojim obiteljima, prijateljima i susjedima tj. široj zajednici.

Opširnije...

Mali parkovi za velike snove - ZZOD

Objavljeno: Petak, 16 Listopad 2020

Realizacija školskog projekta „Mali parkovi za velike snove“

U okviru projekta „Znanje za održivo djelovanje“, učenici SŠ Lovre Montija uredili su tri mala edukativna parka: pokraj Doma za starije i nemoćne, Pučkog otvorenog učilišta i SŠ Lovre Montija. Uz stručno vodstvo nastavnica strukovnih predmeta: Marije Vidović, Ivane Franjkić i Vedrane Čačić, pomoć djelatnika „Čistoće i zelenila“ te članova Eko udruge „Krka“, učenici su uredili prostor te posadili grmove i drveće karakteristično za naše podneblje.

Opširnije...

Pogledajte animirani film "Planet u glavu" - ZZOD

Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Rujan 2020

Kratki animirani film o održivom razvoju "Planet u glavu" nastao je u suradnji Zelene Istre i Vibora Juhasa u sklopu projekta "Znanje za održivo djelovanje". Projektom uvodimo održivi razvoj u formalno obrazovanje u školama partnerima na projektu. Cilj nam je osposobiti učenike osnovnih i srednjih škola znanjima i vještinama u području održivog razvoja te povećati razumijevanje uloge vlastitog djelovanja u zajednici.

Održivi razvoj je široko definiran koncept koji uz zaštitu okoliša obuhvaća brojne teme kao što su ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, jednakost spolova. U projektu sudjeluju pulske škole OŠ „Monte Zaro”, OŠ „Šijana”, OŠ „Kaštanjer”, Gimnazija Pula, OŠ Vladimira Nazora - Krnica te kninske škole OŠ Domovinske zahvalnosti i SŠ Lovre Montija.

Opširnije...

ZZOD - Eko kutci u Kninu

Objavljeno: Četvrtak, 11 Lipanj 2020

U sklopu projekta „Znanje za održivo djelovanje“ školski tim OŠ „Domovinske zahvalnosti“ kao jednog od partnera na projektu, odlučio se na uređenje tri eko kutka sa medonosnim i ljekovitim biljem. Svoj školski projekt osmisle su nastavnice/članice školskog projektnog tima sa svojim učenicima i nazvali ga „Eko kutak u našem gradu“. Uz pomoć partnera Ekološke udruge „Krka“ Knin nabavljen je sadni materijal, alati itd., ali je sve aktivnosti zaustavila korona i nemogućnost okupljanja i zajedničkog rada.
Vrijeme izolacije školski tim sa učenicima je iskoristio za pripremu promotivnih materijala, letaka i platnenih vrećica sa logom školskog projekta. Same biljke čuvale su i njegovale nastavnice školskog tima.

Opširnije...