LOGO zzodIme projekta:
Znanje za održivo djelovanje

Ukupna vrijednost:
1.286.647,72 kn
Projekt je dobio financijsku potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u području "Osnaživanje doprinosa organizacija civinoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije" u iznosu od 1.157.982,94 kn. Program sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Projekt sufinancira Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Trajanje projekta: 24 mjeseca, u razdoblju od 25. travnja 2019. do 24. travnja 2021.

Nositeljica projekta:
Udruga Zelena Istra iz Pule

Partneri:
Centar za mirovne studije Zagreb, Ekološka udruga Krka Knin, Osnovne škole Kaštanjer, Monte Zaro, Šijana iz Pule, Gimnazija Pula, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti iz Knina i Srednja škola Lovre Montija iz Knina

Opis projekta:
Projektom uvodimo održivi razvoj (OR) u formalno obrazovanje u školama partnerima na projektu. Najprije se obrazuju nastavnici za uključivanje OR-a u nastavu, zatim školski timovi u suradnji s udrugama provode programe obrazovanja za OR u školama. Koriste se participativne metode učenja koje razvijaju kompetencije i motiviraju učenike na djelovanje i shvaćanje uloge vlastitog angažmana u pozitivnim društvenim promjenama. OR se u svakoj školi obrađuje kroz redovnu nastavu integracijom OR-a u različite predmete, putem izvannastavnih aktivnosti te kroz školske projekte. Fokus je na djelovanju učenika koje uključuje roditelje i zajednicu, a posebna pažnja posvećuje se volontiranju učenika u zajednici. U suradnji s nastavnicima izrađuje se priručnik za praktičnu provedbu nastave u području OR-a. Osim aktivosti u školama partnerima, razvija se obrazovni modul „Održivi razvoj“ za edukaciju nastavnika/ca koje provode Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost te druge zainteresirane obrazovne radnike/ce iz cijele Hrvatske, obzirom da će se OR provoditi i kao posebna međupredmetna tema od iduće školske godine.

Pošto je održivi razvoj široko definiran koncept, objašnjavamo ga kroz teme koje se obrađuju: zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, jednakost spolova, prethodno educirajući obrazovne radnike koji će dugoročno i sustavno putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica.

U svakoj školi provode se aktivnosti koje uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici. Školskim projektima "društvenog inženjerstva" u lokalnim zajednicama dokazujemo smisao i uspješnost osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja.

Ciljevi projekta:
Opći cilj nam je osposobiti učenike osnovnih i srednjih škola znanjima i vještinama u području održivog razvoja te povećati razumijevanje uloge vlastitog djelovanja u zajednici. Cilj nam je da učenici osnovnih i srednjih škola aktivno sudjeluju u oblikovanju sadašnjosti i budućnosti te da razvijemo njihovo razumijevanje pojma održivi razvoj, odgovornost za njegovu primjenu u svojoj zajednici, spremnost na dijalog za zainteresiranim akterima u zajednici. Pošto je održivi razvoj nejasno definiran koncept, objasnit ćemo ga kroz teme koje ćemo obrađivati: jednakost spolova, zdravstvena zaštita, zaštita okoliša, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, prethodno educirajući obrazovne radnike, koji će putem redovne nastave i izvannastavnih i izvanučioničkih aktivnosti znanja prenositi učenicima dugoročno i sustavno. Namjera nam je kroz projekt izraditi održiv i provediv koncept edukacije za i o OR-u za škole te prilagodljiv specifičnostima različitih zajednica, izgraditi vjerodostojnost udruga na polju neformalnog obrazovanja i povećati ulogu OCD-a na tom polju (razmjena iskustava među udrugama, povećanje kapaciteta unutar sektora i suradnja sa školama).

Specifični ciljevi projekta su:

 • ojačati stručne kapacitete te razmjenu između prijavitelja i udruga partnera i osnovnih i srednjih škola za provedbu programa formalnog i neformalnog obrazovanja u području održivog razvoja (to ćemo činiti putem zajedničkog osmišljavanja i provođenja edukacija za nastavnike i kroz zajednički rad nastavnika i udruga na izradi priručnika, mentorstvo u nastavi i zajedničkom planiranju i provođenju školskih projekata);
 • oblikovati i primijeniti alat - priručnik za praktičnu provedbu nastave na području održivog razvoja u suradnji s nastavnicima;
 • razraditi i primijeniti edukacijski modul “održivi razvoj” u okviru građanskog odgoja i obrazovanja u suradnji s nastavnicima;
 • provesti programe obrazovanja za održivi razvoj koji razvijaju potrebne kompetencije te uključuju istraživačke, participativne i interaktivne metode, iskustveno učenje, metode mapiranja zajednice, planiranja projekata i djelovanje u zajednici;
 • školskim projektima društvenog inženjerstva u lokalnim zajednicama dokazati smisao i uspješnost osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja;
 • uključiti učenike u volonterske aktivnosti; potaknuti kod njih interes za održivi razvoj i doprinos izgradnji zajednice na tim temeljima;
 • putem primjera dobre prakse iz istarskih škola motivirati škole u Šibensko-kninskoj županiji za uvođenje više sadržaja u području održivog razvoja u školske programe i aktivnosti;
 • podići javnu svijesti o važnosti tema koje se odnose na održivi razvoj

 

Ciljne skupine:

 • UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (3 škole iz Istarske i 1 škola iz Šibensko-kninske županije) i UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (1 škola iz Istarske i 1 iz Šibensko-kninske županije) - Ukupan broj učenika: 2655
 • NASTAVNICI osnovnih i srednjih škola iz obje županije - 24 nastavnika prolazi edukacijski modul za održivi razvoj - 18 iz škola partnera i 6 iz drugih škola u ciljanim županijama
 • ZAPOSLENICI OCD-a
 • VOLONTERI - Predloženim projektom uključujemo dvije najaktivnije regionalne organizacije koje se bave volontiranjem mladih - Volonterski centar Istre i udrugu “Mladi u EU” iz Šibenika, kako bi osigurali njihov direktni kontakt sa školama/učenicima i kvalitetnu pripremu učenika za volontiranje (praksa je pokazala kako su prva iskustva u volontiranju najvažnija za formiranje stavova i nastavak volontiranja). Volonterski centar Istre priprema obrazovni program o volontiranju za učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola
 • ŠIRA LOKALNA JAVNOST

 

Projekt se provodi i financira  u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kojeg sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.
  

program sufinancira vlada RH

mzo long

 

Volontiranje u zajednici i akcijski plan - SŠ Lovre Montija

Objavljeno: Petak, 26 Veljača 2021

Tema druge faze radionica o volontiranju u partnerskim kninskim školama je bilo volontiranje u zajednici i izrada akcijskog plana volonterske akcije. Pripremila ih je i provela Ekološka udruga „Krka“ Knin u sklopu projekta Znanje za održivo djelovanje.

Srednjoj školi Lovre Montija iz Knina radionica je provedena 25. veljače 2021. Učenicima je kroz interaktivno predavanje približena važnost volontiranja za dobrobit lokalne zajednice i vlastitog osjećaja vrijednosti. Svrha radionice je bila provesti učenike kroz razne faze pripreme koje su im potrebne za odabir njihove akcije volontiranja u zajednici i izrade akcijskog plana. Najprije im je objašnjeno zašto je važno planiranje volonterske akcije. Potom su upoznati s mogućim područjima djelovanja, prepoznavanjem problem koji žele rješavati te definiranjem ciljeva akcije. Sve je popraćeno primjerima iz života.

Opširnije...

Volontiranje u zajednici i akcijski plan - OŠ Domovinske zahvalnosti

Objavljeno: Petak, 26 Veljača 2021

Tema druge faze radionica o volontiranju u partnerskim kninskim školama je bilo volontiranje u zajednici i izrada akcijskog plana volonterske akcije. Pripremila ih je i provela ekološka udruga „Krka“ Knin u sklopu projekta Znanje za održivo djelovanje.

U Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti Knin radionica je provedena 26. veljače 2021. Svrha radionice je bila provesti učenike kroz razne faze pripreme koje su im potrebne za odabir njihove akcije volontiranja u zajednici i izrade akcijskog plana. Najprije im je objašnjeno zašto je važno planiranje volonterske akcije. Potom su upoznati s mogućim područjima djelovanja, prepoznavanjem problem koji žele rješavati te definiranjem ciljeva akcije. Sve je popraćeno primjerima iz života. Time se došlo do izbora akcije i izrade akcijskog plana.

Opširnije...

Uvodna radionica o volontiranju za OŠ Domovinske zahvalnosti

Objavljeno: Srijeda, 17 Veljača 2021

U sklopu projekta Znanje za održivo djelovanje u kninskim školama, partnerima na projektu, planirane su radionice o volontiranju namijenjene učenicima i nastavnicama članicama projektnog tima.

Radionicu za učenike Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin održali su članovi Udruge „Mladi u EU“ 16.2.2021. u trajanju od 2 školska sata za 37 učenica/ka. Radionica je održana uživo u dogovoru s osobljem navedene institucije (članicama projektnog tima), a zahvaljujući povoljnijoj epidemiološkoj situaciji. Zaključeno je da je zbog dobi djece bolje radionicu održati u samoj ustanovi, a sve potrebne epidemiološke mjere su poštivane.

Opširnije...

Uvodna radionica o volontiranju za SŠ Lovre Montija

Objavljeno: Četvrtak, 04 Veljača 2021

U sklopu projekta Znanje za održivo djelovanje u kninskim školama, partnerima na projektu, planirane su radionice o volontiranju namijenjene učenicima i nastavnicama članicama projektnog tima.

U Srednjoj školi Lovre Montija u Kninu, 3. veljače 2021. predstavnik udruge „Mladi u EU“ Vinko Livaković održao je uvodnu radionica o volontiranju. Učenici su stekli znanja o volontiranju te su se upoznali s mogućnostima volontiranju u lokalnoj zajednici.

Opširnije...

ZZOD - Video o školskim projektima

Objavljeno: Četvrtak, 03 Prosinac 2020

Pogledajte video koji predstavlja školske projekte u okviru projekta Znanje za održivo djelovanje. Vidite što su o održivom razvoju naučili školarci u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji i kako su to predstavili svojoj široj zajednici. Podsjetimo još jednom kako je situacija u svijetu po pitanju održivosti čovjekovog djelovanja i opstanka na planeti alarmantna.

Nadajmo se kako će se ova i ostala djeca prema prirodi i okolišu odnositi s više poštovanja i razumijevanja od nas.

Opširnije...

Predstavljanje priručnika o održivom razvoju

Objavljeno: Ponedjeljak, 30 Studeni 2020

Predstavnice Zelene Istre i Centra za mirovne studije predstavit su danas 30.11.2020. tek objavljeni priručnik “Znanje za održivo djelovanje - od teorije do prakse” pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, a udruga Eko Krka iz Knina predstavit će ga pročelnici Upravnog odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske županije radi prosljeđivanja priručnika svim školama u njihovoj nadležnosti. Potom će priručnik biti dostavljen i drugim školama diljem Hrvatske kako bi se doprinijelo širenju znanja i olakšala nastava na temu održivog razvoja.

Priručnik se može skinuti sa mrežnih stranica projekta.

Opširnije...