Centralizirano i decentralizirano kompostiranje u Kninu

Objavljeno: Utorak, 09 Rujan 2014
Financijskim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Ekološka udruga „Krka“ Knin, 01.09.2014.g. počela je provoditi aktivnosti projekta Centralizirano i decentralizirano
 kompostiranje u Kninu  koji će trajati godinu dana. Putem informiranja, poticanja, edukacije građana Knina o važnosti razvrstavanja, recikliranja biootpada , centraliziranog i decentraliziranog kompostiranja biootpada,  stvaramo korisnu sirovinu, smanjujemo količinu biootpada na odlagalištima te time projektom  doprinosimo zaštiti okoliša.
 
Ciljevi projekta: 
ojačati svijest i ulogu građana i zajednice u očuvanju i rješavanju problema  okoliša
potaknuti građane da djeluju na uspostavljanje  prirodnog kružnog toka tvari u prirodi, kompostiranje, odnosno korisno zbrinjavanje otpada.
eksponirati važnost  zaštite okoliša, odnosno razvrstavanja korisnog biootpada i njegovog  odlaganja u odgovarajuće spremnike
doprinijeti smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta (10-15% manje u odnosu na 2012.)
kompostirati biootpad – iskoristiti odbačenu sirovinu za dobivanje kvalitetnog proizvoda
doprinijeti smanjenju troškova odlaganja otpada
doprinijeti smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka
doprinijeti povećanju kakvoće tla, okoliša
educirati i informirati građane o važnosti kompostiranja i razvrstavanja otpada
 
Rezultati projekta:
o proizvedeno 100-150 tisuća litara komposta  nakon godinu dana
o 100 korisnika educirano kroz radionice o svim fazama  kompostiranja
o 100 korisnika svladalo tehniku izrade drvenih kompostera
o cca 20 gradskih institucija započelo s procesom prikupljanja biotpada
o postavljeno 5 kompostera na gradsko groblje
o „Čistoća i zelenilo“ dobili 20 kompostara za centralizirano kompostiranje
o 55 korisnika ( građana ) dobilo opremu za kompostiranje
o smanjena količina smeća koji se odlaže na deponiju za 10-15 %
o ušteda  na kupovanju umjetnog gnojiva ili zemlje za cvijeće
o informirano 5000 stanovnika Knina o važnosti očuvanja okoliša i kompostiranju
 
 
Stoga pozivamo sve građane da se uključe u aktivnosti projekta, te da se za informacije obrate na kontakte udruge.
 

Donatori

                                                  Logo opcina Promina                                                                  

 

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori