• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Projekt sanacije lokacije DIV-a

Objavljeno: Utorak, 12 Studeni 2013

Veliko mi je zadovoljstvo obavijestiti Vas da su naši zajednički napori i sastanci urodili plodom te da je Ministarstvo zaštite okoliša odgovorilo našoj udruzi da će predložiti projekt sanacije lokacije DIV-a 

u izradu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.g.-2021.g. Možda je ovo malen korak naprijed, ali je važan jer do sada nije bilo nikakvih pomaka. 

Prenosimo u cijelosti odgovor Ministarstva zaštite okoliša i prirode na upite Ekološke udruge „Krka“ Knin:

divtvornicaukninu

Poštovana,

Vezano na vaš upit o hitnoj potrebi uspostave preduvjeta za realizaciju daljnjih koraka na sanaciji u Tvornici Vijaka Knin, Današnji DIV d.o.o. temeljem izrađenih prijedloga i programa sanacije za onečišćenje tla i onečišćenje voda zauljenim otpadom u okviru projekta EU Phare 2006 obavještavamo vas o sljedečem.

Sukladno dostavljenim zaključcima sastanka održanog u Kninu između predstavnika vaše udruge, komunalnog poduzeća Knin, predstavnika DIV d.o.o. Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije i predstavnika Grada Knina, a obzirom na činjenicu da je u važećem Planu gospodarenja otpadom RH ova lokacija (crna točka) definirana u kategoriji „ostale lokacije“ koja nije imala prioritet, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će u izradi Plana gospoddarenja otpadom za razdoblje 2015.-2021. Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, 94/13) prema članku 17. i člancima 37. i 38. predložiti i ovaj projekt sanacije onečišćene opasnim otpadom. Temeljem prethodno navedenog bit će ostvareni zakonski preduvjeti da sukladno članku 24. ovog Zakona jedinica lokalne samouprave, dakle grad Knin u svom Planu gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave predvidi i detaljno definira daljnju realizaciju ovog projekta sanacije kao jedan od glavnih prioriteta na području grada Knina za razdoblje 2015.-2021. godine.

 

Prilozi:

Odgovor 1

Odgovor 2

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar