• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Detaljno o radovima u Kninu

Objavljeno: Utorak, 29 Siječanj 2013

Zahvaljujemo novinaru g. Jadriću na ovako iscrpnom izvještaju :)

Na pitanje o tijeku radova na komunalnoj infrastrukturi Knin na području MO Knin I

, gđa Leontić, privremena pročelnica UO za prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove je odgovorila g. Hrvoju Ivankoviću, donjim dopisom.

1. Resičina ulica, radovi završeni, asfaltirana. Kod kućnog broja 9, priključak nezavršen.

2. Gotovčeva ulica, cijevi za vodu i fekalnu kanalizaciju su položene, priključci za objekte još nisu završeni. Grad Knin je mišljenja da se kolnik i nogostup moraju sanirati u cjelosti što IPA-projketom nije zamišljeno i zato je EK uputio zahtjev za odobrenje dodatnih sredstava. Dodatnim radovima asfaltiranja pojedinih gradskih ulica u punom profilu traženi su i produžeci vodovodne i kanalizacijske mreže u pojedinim ulicama, kao i izgradnja još jedne crpne stanice. O tome da li će nam i kada dodatna sredstva biti odobrena odlučuje EK, postupak je u tijeku. Povratnih informacija još nemamo, a upravo to je razlog što ova ulica i neke druge već duže vrijeme nisu asfaltirane. Po odobrenju ili odbijanju zahtjeva izvođač će pristupiti završetku radova na jedan ili drugi način.

3. Domagojeva ulica, položene vodovodne i kanalizacijske cijevi, kućni priključci izvedeni, šahte završene, ulica spremna za asfaltiranje. Po našem mišljenju izvođač nema opravdanja za nezavršetak iste. Prema dinamičkom planu izvođača radova ova ulica trebala bi biti asfaltirana do kraja siječnja 2013. godine, pod uvjetom da vremenske prilike budu povoljne.

4. Jelenina ulica, vodovodne i kanalizacijske cijevi položene, svi priključci osim jednog završeni. Ovo je također jedna od ulica za koju je grad tražio dodatna sredstva za uređenje nogostupa i sanaciju kolnika u cijeloj dužini ulice, jer je projektom bilo predviđeno samo da se postojeće granitne kocke vrate u prvobitno stanje. Obzirom da je postojeći kolnik bio neravan u uzužnom i poprečnom smijeru i da bi vraćanje u prvobitno stanje bilo tehnički neispravno, te obzirom da su postojeće granitne kocke oštećene i da ih nema dovoljno, zahtijevano je da se nabave i ugrade nove u cijeloj širini kolnika. Kao i za Gotovčevu ulicu, čekamo odobrenje EK. Ovisno o tome, ovisit će i rok završetka radova.

5. Zoranićeva ulica, položene vodovodne cijevi, priključci za objekte izvedeni, prema dinamičkom planu izvođača radova, asfaltiranje bi trebalo biti završeno kroz siječanj 2013. godine.

6. Šuškova ulica, položene cijevi za vodu i kanalizaciju, svi priključci izvedeni, asfaltiran dio od kružnog toka do spoja s Zoranićevom ulicom. Na ostatku ulice potrebno je priključke spojiti na glavni cjevovod i asfaltirati ulicu. Kao i za ranije spomenute ulice, asfaltiranje je po dinamičkom planu izvođača predviđeno do kraja siječnja 2013. godine.

7. Zvonimirova ulica, evidentno nije završena. Završetak svih radova očekuje se do kraja ožujka 2013. godine po dinamičkom planu izvođača radova kada je i planirano izvršiti asfaltiranje završnog sloja asfalta na cijeloj dionici od Atlagića mosta do Jelenine ulice. Obzirom da je "Komunalno poduzeće" doo Knin potpisalo ugovor s izvođačem, za detaljnije informacije obratite se njima.

8. Tuđmanova ulica, radovi na dijelu od križanja Tuđmanove s Pavlinovićevom ulicom do križanja Tuđmanove s Jeleninom ulicom, prema dinamičkom planu izvođača radova trebali bi biti završeni do kraja veljače 2013. godine, kada bi se i trebala Tuđmanova ulica pustiti u promet.

Vezano za pitanje o radovima na preostalom dijelu Tuđmanove ulice, ovim projektom rekonstrukcija komunalne infrastrukture u Zvonimirovoj i dijelu Tuđmanove ulice je rekonstruiran 2008. godine i neće se opet izvoditi radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže. Izvodit će se samo radovi na sanaciji desnog nogostupa u Tuđmanovoj ulici i to na potezu od Branimirove do Jelenine ulice. za sanaciju ovog nogostupa Hrvatske ceste su već raspisale natječaj i 19.12.2012. g. je bilo otvaranje ponuda, a po završetku postupka javne nabave i potpisivanju ugovora s izvođačem započet će izvođenje radova. Očekivani početak radova je u ožujku ili travnju 2013. g.

9. Nogostupi u Jeleninoj i Branimirovoj ulici, vrijedi odgovor kao i za Jeleninu i Gotovčevu ulicu. Ono što je oštećeno tijekom izvođenja radova, obveza je izvođača da vrati u prvobitno stanje. Grad Knin je naručio izradu projektne dokumentacije za sanaciju nogostupa u spomenutim učicama. Dodatna sredstva su tražena od EK, čekamo odgovor. U slučaju da ne budu odobrena Grad Knin će vlastitim sredstvima u skladu sa svojim mogućnostima sanirati iste.

10. Na području MO I Knin, radovi su započeti u većini ulica i plan izvođača je da one ulice koje su spremne za safaltiranje i nisu sporne i asfaltira do kraja siječnja.Nakon toga u ostalim ulicama u kojima su započeti radovi, ali nisu dovedeni do faze asfaltiranja kao npr. Višeslavova slijedi izrada priključaka i priprema za asfaltiranje, u Gunjačinoj slijedi vraćanje stepenica u prvobitno stanje, u Svačićevoj slijedi sanacija potpornog zida i završetak radova na kanalizaciji itd. Ulice u kojima još nisu započeli radovi su Krešimirova (cijelom dužinom) i Šuškova od spoja s Domagojevom do spoja s Višeslavovom. Tek kada se Tuđmanova ulica osposobi za promet počet će radovi u Krešimirovoj, a nakon što se završe radovi u Svačićevoj, počet će radovi u preostalom dijelu Šuškove.

11. Nadzor nad izvođenjem radova, isto kao i za izvođače radova, Hrvatske vode su raspisale međunarodni natječaj i ugovorile usluge nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisale s zajednicom: "J.B. Barry and Partners Limited" i "Jennings O'Donovan and Partners" iz Dublina, Irska. Njihov predstavnik je tvrtka "Akvedukt d.o.o." iz Splita, a glavni nadzorni inžinjer je g. Zoran Dodig. Inače, Grad nema ovlasti obavljati nadzor nad izvođenjem radova, ali naše službe konstantno obilaze gradilište i upozoravamo izvođača, nadzornog inžinjera i voditelja projekta (od Hrvatskih voda) na uočene nedostatke. Što se tiče nadzora na prometnicama nakon završetka svih radova, jamstveni rok za izvedene radove je dvije godine.

12. Izvođenje radova tijekom blagdana, izvođač "Viadukt" d.d. iz Zagreba je na kolektivnom godišnjem odmoru od 22.12.2012.g. do 07.01.2013.g. Dežurna služba je u to vrijeme bila na gradilištu.

13. Uskočka ulica, nije asfaltirana prvenstveno zbog imovinsko-pravnih problema. Naime, da bi se ista asfaltirala, a u katastru i u zemljišnim knjigama se ne vodi kao put ili javno dobro, odnosno nije u vlasništvu ili posjedu Grada Knina, potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose, a to nije bilo moguće riješiti u ovako kratkom roku. Dugoročno gledano, Grad radi na tome.

Kako je plan izvođača radova bio da se radovi na dijelu Tuđmanove ulice završe u roku od 30-40 dana, u tom periodu Uskočka ulica bi zadovoljila uvjete za promet. Međutim, radovi su se odužili, zimski je period, česte su oborine, ulicom prometuje puno teških kamiona za potrebe gradilišta i ona se puno oštećuje. Problem nastane nakon svake veće kiše koja pod prometom ispere nasuti materijal i pojave se udarne rupe. Nakon toga, potrebno je određeno vrijeme da se cesta prosuši, ponovno naspe i poravna. Zbog toga ju je nemoguće konstantno održavati u dobrom stanju.

Vaše pitanje u svezi možebitne štete za automobile koji prolaze Uskočkom ulicom prejudicira i zahtjeve i štetu na samim automobilima. Navedena ulica je jedina prometnica kojom se može proći iz pravca Šibenika prema BiH i Splitu, a preusmjeravanje prometa na navedenu ulicu uvedeno je iz isključivo opravdanih razloga te se ne može smatrati štetnom radnjom Grada Knina u smislu obveznopravne odgovornosti koja bi imala štetne posljedice za prometala koja se kreću odnosnom ulicom. Uskočku ulicu redovito se, koliko to objektivne okolnosti dopuštaju, sanira od posljedica vremenskih nepogoda i velikog prometa. Cjelovito uređenje ulice nije moguće izvršiti i zbog činjenice da bi njeno asfaltiranje (na određeno vrijeme) u potpunosti blokiralo grad. Nadalje, sama ulica je u pretežitom dijelu neasfaltirana, što vozači mogu i uočiti ulaskom u promet, te je dvojbeno u kojoj mjeri se vozila oštećuju stanjem na cesti, a u kojoj načinom vožnje po istoj. Prema saznanjima koja postoje uskoro će se u promet pustiti Tuđmanova i Zvonimirova ulica pa je za očekivati da će se promet preusmjeriti na uobičajenu prometnu trasu.

14. Analiza vode za piće, voda za piće se uzorkuje i ispituje prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće od strane ZZJZ kao neovisne ustanove, što za mrežu grada Knina znači da se to radi dva puta mjesečno na četiri točke razvodne mreže. Svi rezultati analize odgovaraju uvjetima isporuke vode za piće prema spomenutom Pravilniku. Za period koji bi se mogao odnositi na spomenuti dopis su rezultati zadnjih analiza od 26.11. i 13.12.2012. godine i one također odgovaraju uvjetima Pravilnika.

Svaki dan unutar Komunalnog poduzeća, od strane djelatnika poduzeća raspoređenog na radno mjesto kemičara-tehnologa, rade se analize dezinfekcije vode za piće i one odgovaraju Pravilniku i HACCP sustavu. Obzirom da rezultati analize vode zadovoljavaju to znači da je voda zdravstveno ispravna za piće.

Što se tiče oboljelih u gradu Kninu i razlozima oboljenja, to procjenjuju nadležne medicinske službe. Nijedan slučaj oboljenja nije povezivan sa zdravstvenom analizom vode niti može biti jer analize odgovaraju Pravilniku, a mjerodavna služba za ocjene je u prvom i u drugom slučaju baš ZZJZ. Za više informacija obratite se Komunalnom poduzeću d.o.o. Knin.

Pitanja o oboljenju građana bez valjanih dokaza mogu dovesti do negativnih posljedica, te o istima ne mogu i nisam ovlaštena na ovakav način raspravljati.

Vezano za vaš komentar na temu informiranosti građana, obaviještavam vas da će u 2013. godini Komunalno poduzeće d.o.o. Knin nakon svakog zaprimanja rezultata mjesečne analize vode za piće redovno obaviještavati građane putem svoje internet stranice.

15. Obavijesti o radovima, ažuriraju se svaki petak. Plan aktivnosti, Komunalno poduzeće usklađuje sa voditeljima gradilišta, te svakog petka ažurira i objavljuje na web stranicama Komunalnog poduzeća doo Knin.

16. Nedostaci, loša izvedba, u slučaju da građani uoče nedostatke, a nastali su kao posljedica loše izvedbe, svoje primjedbe možete slati na Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, a mi ćemo ih proslijediti voditelju projekta, nadzornom inžinjeru i izvođaču radova, ili ih možete slati direktno na njihove adrese:

1. Hrvatske vode Split, Vukovarska 35, 21000 Split, n/p Ivan Čarija, voditelj projekta;

2. Akvedukt doo, Z. Frankopanska 62, 21000 Split, n/p Zoran Dodig, nadzorni inžinjer;

3. Cestar doo, Tršćanska 1, 21000 Split, n/p Branko Kljajić, predstavnik oba izvođača.

17. Hortikulturno uređenje Zvonimirove i Tuđmanove ulice, prema projektu je planirana sadnja stabala, ukupno 82 komada na potezu od križanja Zvonimirove i Grabovčeve ulice do križanja Tuđmanove i Jelenine ulice. Između njih je predviđena sadnja niske živice.

Bitno je napomenuti da su spomenuti rokovi uzeti iz dinamičkog plana izvođača radova. U slučaju da vremenske prilike budu nepovoljne, ako bude puno padalina, tlo zaleđeno ili ako temperatura padne ispod 5°C asfalterski radovi ne mogu se izvoditi, što će za posljedicu imati prolongaciju rokova.

Knin, 7. siječnja 2013.g.

Privremena pročelnica Josipa Leontić

Autor: mirowww.grad-knin.net

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar