• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske Županije

Objavljeno: Petak, 28 Siječanj 2011

Ekološka udruga "Krka" poslala je Šibensko -kninskoj Županiji  mišljenja, prijedloge i primjedbe o prijedlogu izmjena i dopuna (III) prostornog plana Šibensko-kninske županije

, prvenstveno vezano za izgradnju golf igrališta te na termičku obradu opasnog i neopasnog otpada u gospodarskoj zoni Kalun Drniš. Osim toga udruga je dala prijedlog da se u Planu za vježbalište “Crvena Zemlja” Knin stavi zabrana uništavanja eksplozivnih sredsatava radi  ugroženost podzemnih/izvorskih voda unutar zona sanitarne zaštite  Šimića vrela kod Knina.

 Udruga “Krka” godinama kroz mnogobrojne projekte i inicijative, često na volonterskoj osnovi, doprinosi zaštiti okoliša I tradicije na području Šibensko  kninske Županije, ali i  provodi projekte koji doprinose zapošljavanju i produžetku turističke sezone. Stoga su za članove udruge predložene izmjene neprihvatljive jer se zapošljavanje i produženje sezone može postići kroz druge projekte, a ne ovako izgradnjom golf terena odnosno jasno vidljivom apartmanizacijom. Golf igrališta bi  mogla poslužiti kao dobro unaprijeđenje devastiranih krajolika, kao što su, na primjer, odlagališta otpada ili kamenolomi.

Smatramo da je najprije potrebno  utvrditi razvojne potrebe gradova, općina i njegovih stanovnika, uskladiti potrebe razvoja s potrebama očuvanja najvrjednijeg resursa – prostora.

U udruzi nas veseli činjenica da su se primjedbama ukuljučili mnogobrojni pojedinci, udruge, stručnjaci te se iskreno nadamo da će naše, i primjedbe i prijedlozi  ostalih prvenstveno stručnjaka , biti uvaženi.

Međutim, u suradnji sa Zelenom Akcijom iz Zadreba udruga je uputila dopis Šibensko -kninskoj Županiji  da se raspiše novi javni uvid u njegovom punom zakonskom trajanju za donošenje prostornog plana Šibensko Kninske Županije.

Naime, smatramo da produljenje perioda javne rasprave od svega 7 dana radi otuđivanja knjige komentara, nije nikako dovoljno jer je prethodni period od samo 30 dana sam po sebi bio nedovoljan. Sam župan g. Goran Pauk na javnoj raspravi održanoj dana 17. siječnja 2011. godine istaknuo je kako je „od 180 članaka iz prethodne verzije plana čak stotinu izbrisano ili promijenjeno pa se može kazati da se radi o ozbiljnoj rekonstrukciji." (izvor: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/index.asp?dID=729). Obzirom na tako velike i bitne izmjene predmetnog plana, mišljenja smo kako se zapravo radi, ne o izmjenama i dopunama istog, već o prijedlogu sasvim novog plana. Primjerice, predmetnim planom aktualizirano je pitanje izgradnje aerodroma na Pokrovniku, predviđene su i četiri nove lokacije za izgradnju golf igrališta, 2 rekreacijske zone golemih dimenzija, itd. Dakle, očigledno kako se planiraju iznimno veliki zahvati u prostor, te je stoga nužno organizirati široku javnu raspravu i uložiti dodatni trud kako bi svi zainteresirani mogli iskazati svoje primjedbe i komentare.  Prema prethodno navedenom, a sukladno članku 88. st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007) bilo je potrebno plan staviti na javni uvid u trajanju od šezdeset, a ne svega 30 (+7) dana.  Dodatno, otuđivanje knjige komentara, smatramo slučajem čije posljedice bi trebala snositi i ispraviti isključivo županija, a kako se zainteresirani za sudjelovanje u javnoj raspravi ne bi stavili u neopravdano nepovoljniji položaj. Pojašnjenja radi, smatramo kako je potrebno, ne produljiti javnu raspravu, već poništiti provedenu javnu raspravu i započeti novu.

 

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar