• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka

Golf igrališta- Priopćenje

Objavljeno: Petak, 04 Veljača 2011

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 Zagreb, 04. veljače 2011. godine  

PROTIVIMO SE GOLF IGRALIŠTIMA NA LOKACIJAMA OŠTRICA, BRIŠTANE, ZABLAĆE I PRUKLJAN 

Koalicija udruga je danas uputila primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, zahtijevajući prije svega produljenje javne rasprave prema članku 88. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji jer se radi zapravo o novom prijedlogu prostornog plana županije. Udruge su isto tako zatražile da u novom prostornom planu županije zbog apartmanizacije i devastacije vrijednih ekoloških i arheoloških  lokaliteta ne budu igrališta za golf na lokacijama Oštrica, Brištane, Zablaće i Prukljan. 

Nakon otuđenja knjige komentara je javni uvid  sa 30 dana produljen za 7 dana što ne smatramo dovoljnim zakonskim rokom. Sam župan g. Goran Pauk je na javnoj raspravi održanoj dana 17. siječnja 2011. godine istaknuo je kako je od 180 članaka iz prethodne verzije plana čak stotinu izbrisano ili promijenjeno pa se očito radi o ozbiljnoj rekonstrukciji tj. novom prostornom planu. U tom slučaju je sukladno članku 88. st.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007) potrebno prostorni plan staviti na javni uvid u trajanju od 60, a ne svega 30 (+7) dana. 

Prema predloženim izmjenama prostornog plana predviđena  su sljedeća nova igrališta za golf: R1- Zablaćki poluotok (Grad Šibenik), R1g- poluotok Oštrica (Grad Šibenik), R1g -Brištane (Grad Drniš) i Tg - u okviru ugostiteljsko turističke zone Srima omogućen je smještaj golf igrališta kao tematskog parka. Isto tako se već u postojećem prostornom planu nalazi R1 -golf igralište uz Prukljansko jezero (Grad Skradin). 

Sva navedena područja se nalaze u područjima ekološke mreže, te su kandidati za Europsku ekološki mrežu NATURA 2000 stoga je neprimjerno planirati gradnju velikih turističkih naselja i igrališta za golf u tim ekološki vrijednim područjima koja će ih nepovratno devastirati i apartmanizirati. U smislu devastacije vrijednih ekoloških područja najopasnija su planirana igrališta na Prukljanu i Rtu Oštrica zbog utjecaja na ekološku mrežu i urbanizacije, do sad sačuvanih, prirodnih područja. Smatramo da zbog utjecaja na Prukljan treba iz prostornog plana izbrisati golf igralište, kao i turističku zonu od 2500 ležaja uz Prukljansko jezero.  Igralište na Zablaćkom poluotoku se nalazi uz ekološki i arheološki vrijedna područja, a za golf igralište Srima treba dodatno ispitati utjecaj na okoliš. Igrališta Oštrica i Brištane su neprihvatljiva i zbog urbanizacije područja povrh prekomjernog povećanja turističkih zona u Županiji. Rt Oštrica je predložen za zaštitu kao zaštićeni krajolik, pa je neprihvatljivo da se predložena zaštita povuče zbog igrališta za golf. Kod rta Oštrica je predviđena i nautička luka pa smatramo da se ista također treba izbrisati iz prostornog plana. 

Sustavni problem ovog prostornog plana je nedostatak vizije koja  bi išla u smjeru održivog razvoja Županije. To se očituje najviše u planiranom povećanju smještajnih kapaciteta sa postojećih 18.428 kreveta na planiranih čak 47.650 u novim turističkim naseljima. U ove smještajne kapacitete nisu pribrojani apartmani i hoteli u planiranim golf igralištima R1g u kojima je planirana gradnja, a odnosi se na igrališta planirana na Rtu Oštrica i Brištane. Smatramo da planirani smještajni kapaciteti nisu napravljeni na temelju analize turističkih potreba, već se radi špekulacija na tržištu nekretnina dodatno urbaniziraju trenutno neurbanizirani dijelove i omogućava gradnja izvan naseljenih područja. Smatramo da planirane smještajne kapacitete treba znatno smanjiti i fokusirati razvoj turizma u Županiji na produženje sezone naročito kroz oblike avanturističkog turizma, izletničkog i ekološkog turizma, za koje ova Županija ima izvrsne preduvjete. Također ne postoji jasna vizija korištenja mnogobrojnih vojnih objekata, za koje treba istražiti mogućnost prenamjene u primjerice turističke kapacitete. 

Koalicija udruga:

Zelena akcija, Jagoda Munić, 098 1795690

Pravo na grad, Teodor Celakoski, 091 3335256

Udruga građana "Šibenski građanski forum", Vladimir Kužina, 098 336287

Ekološka udruga Krka, Inga Kukolj, 091 5141829

Zajednica građanskih udruga Šibensko-kninske županije "Izvori", Zlatko Štrbinić, 098 278461 

Eko - Zadar, Atana Grbić, 091 892238

 

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar