Daj glas za Jadran

Objavljeno: Petak, 13 Veljača 2015

Pozivamo sve građane i građanke, udruge i institucije da prilože komentare u sklopu javne rasprave o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš istraživanja i eksploatacije nafte i plina na Jadranu (16.1.-16.2.2015.).Na linku   http://soszajadran.hr/daj-glas-za-jadran/  se nalazi obrazac u kojem je potrebno popuniti osnovne podatke i kroz par klikova Vaša primjedba će biti poslana.Rok za slanje je 16. veljače. Dajte svoj glas za Jadran!

Smatramo da je izuzetno važno da se prikupi što više kritičkih komentara pojedinaca/ki i institucija, kako bi se Vladi RH i potencijalnim koncesionarima jasno prikazalo protivljenje javnosti planiranim zahvatima u Jadranskom moru!

Ne očekujemo da komentari zaustave studiju (komisija je sastavljena od predstavnika službenih institucija), ali brojnost primjedbi ostat će trajno zabilježena kao jasna poruka javnosti i upozorenje odgovornim političarima/kama.

Kako bi Vam olakšali slanje primjedbi, pripremili smo komentare koji su rezultat konzultacija s brojnim stručnjacima/kinjama. Uz samo par klikova, komentari će biti poslani i s Vaše email adrese* na emailove Ministarstva gospodarstva, ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka, Agencije za ugljikovodike, članova Savjetodavnog stručnog povjerenstva, ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića, ministra turizma Darka Lorencina te predsjednika Vlade Zorana Milanovića. 

Preuzeto sa stranice: SOS za Jadran