Platforma 112

Objavljeno: Srijeda, 16 Studeni 2011

Ekološka udruga "Krka" podržala je  Platformu organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava

 u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom zahtijeva drugačiju Hrvatsku – Hrvatsku u kojoj je vladavina prava stvarno uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Uoči parlamentarnih izbora, strankama, koalicijama i nezavisnim listama upućujemo poziv da se, prije izlaska građana i građanki na birališta, javno očituju o naših 112 konkretnih zahtjeva grupiranih u pet prioritetnih područja, koji će, ukoliko se ostvare, osigurati vladavinu prava.

  1. Budući da nismo podanici spremni na šutnju i trpljenje, već građani i građanke, zahtijevamo politički sustav koji će umjesto kontrole građana osigurati građansku kontrolu nad tijelima javne vlasti, uz preuzimanje političke odgovornosti dužnosnika i društvenu odgovornost medija lišenih utjecaja politike i oglašivača.
  2. Zahtijevamosustav koji osigurava stvarnu jednakopravnost svih građana pred svim institucijama vlasti vođenima vrijednostima i načelima poštenja, odgovornosti, predvidljivosti i stabilnosti. Takvom je sustavu smisao građanin/ka-pojedinac/ka, o čijim se pravima i potrebama institucije brinu na transparentan, stručan, učinkovit, efikasan i nepristran način.
  3. Javni interes mora postati nit vodilja i načelo djelovanja svih nositelja javnih dužnosti te glavni kriterij za donošenje odluka. Nedvosmislene, precizne zakonske odredbe, procedure i kriteriji vezani uz raspolaganje javnim resursima jedini su jamac zaštite javnog od privatnih i posebnih interesa i korupcije.
  4. Zaštita i promocija ljudskih prava, posebno prava marginaliziranih i manjinskih skupina u RH mora biti jedno od primarnih načela u kreiranjima javnih politika. Svjesni da je veći dio standarda zaštite ljudskih prava ušao u domaće zakonodavstvo kroz proces pristupanja RH Europskoj uniji, očekujemo od naredne vlasti da bude predana poštivanjima standarda zaštite ljudskih prava, bez obzira na pritisak „izvana“ ili pak slabljenje takvih pritisaka u budućnosti.
  5. Kako bi naše društvo bilo uistinu okrenuto prema budućim izazovima, a ne neriješenim traumama i podjelama iz bolne prošlosti, odgovorno, promišljeno i dosljedno suočavanje s prošlošću treba biti postavljeno kao temeljni društveni proces i preduvjet za suočavanje sa svim ključnim pitanjima hrvatskog društva.

Svih 112 konkretnih zahtjeva bit će dostupni na internetskim stranicama članica Platforme od petka, 11. studenog 2011. Stranke i nezavisne liste koje se natječu na parlamentarnim izborima 2011. pozvali smo da najkasnije do 16. studenog 2011. dostave svoje odgovore na poslane zahtjeve, iz kojih će biti razvidno obavezuju li se ispuniti svaki od navedenih zahtjeva, ukoliko osvoje vlast.

Također, 21. studenog 2011. organizirat ćemo sučeljavanje predstavnika stranaka i nezavisnih lista s predstavnicima Platforme 112, na kojem će kandidati/kinje imati priliku obrazložiti svoje prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih zahtjeva.

Istovremeno najavljujemo da ćemo pažljivo pratiti rad naredne vlasti tijekom cijelog njenog mandata i sustavno obavještavati domaću i međunarodnu javnost o svim pozitivnim ili negativnim pomacima u ovim područjima, a nositelje vlasti pozivati na odgovornost u odnosu na preuzete obaveze iz međunarodnih ugovora, kao i na predizborna obećanja, o kojima će se i ovdje očitovati.

Nastavit ćemo i dijalog s predstavnicima institucija EU i država članica EU oko praćenja kvalitete i održivosti provedbe pristupnih obveza RH vezanih uz Poglavlje 23 pri čemu se zalažemo - kako je u zahtjevima i predočeno - za uvođenje saborskog mehanizma praćenja tih obveza, a kojim će se povećati politička odgovornost za ključne reforme za osiguranje vladavine prava te zatvoriti jaz između domaćeg i EU monitoringa.

----

Platformu 112 čine: B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

Uz navedene članove Platforme 112, zahtjeve će podržati i druge organizacije civilnog društva. Postupak prikupljanja podrške je zamišljen kao otvoreni proces, te očekujemo da će zahtjevi Platforme 112 imati široku podršku svih zagovaratelja vladavine prava kao stvarnog uporišta djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.