Kodeks savjetovanja

Objavljeno: Petak, 25 Studeni 2011

Prezentacija Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata


Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava i Pokretač (Korenica) provode projekt "Human rights coordination platform", financiran od strane Europske unije, Programa European Initiative for Democracy and Human rights.  
Jedan o 4 očekivana rezultata projekta je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava za aktivnu participaciju u procesima konzultacija o javnim politikama.
Ključna aktivnost kojom želimo doprinijeti ostvarenju ovog rezultata jesu i Prezentacije Kodeksa pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata i Smjernica za primjenu Kodeksa u 12 gradova/općina (Zabok, Karlovac, Sisak, Gospić, Korenica, Gračac, Zadar, Knin, Šibenik, Split, Vukovar i Pakrac).  
U prezentacijama Kodeksa i Smjernica sudjelovat će i predstavnici Ureda za udruge Vlade RH i Savjeta za razvoj civilnog društva.
Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 28. studenog 2011. godine s početkom u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Knina
Osnovni cilj ove aktivnosti je povećanje informiranosti civilnog društva i lokalne/regionalne  samouprave o  dobrim praksama savjetovanja u procesu kreiranja javnih politika, poticanje rasprave o implementaciji Kodeksa na lokalnoj i regionalnoj razini, te omogućavanje članovima/ica Savjeta za razvoj civilnog društva da održe sastanke sa lokalnim udrugama kako bi osigurali reprezentaciju njihovih potreba i stavova  u Savjetu i naspram Vlade RH.
Molimo Vašu nazočnost, objavu informacije u Vapim medijima, mailing listama i ostalim komunikacijskim kanalima.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji,
Mirjana Mikić Zeitoun,Centar za mirovne studije
Sandra Benčić, Kuća ljudskih prava
Željko Naglić, Pokretač