Ne bacajmo smeće kuda voda teče

Objavljeno: Utorak, 30 Listopad 2012

 „Ne bacajmo smeće kuda voda teče“, projekt je koji provodi Ekološka  udruga “Krka” Knin 

u partnerstvu sa  Komunalnim  poduzećem d.o.o., sufinanciraju ga Hrvatske vode , a njime  doprinosimo rješavanju gorećeg problema zaštite okoliša, zaštiti izvora i tokova rijeka, na širem  području grada Knina te podizanju  svijesti   mladih o važnosti zaštite okoliša tj. zaštiti od štetnog djelovanja na vode kao i zaštiti voda od onečišćenja. Putem ekoloških radionica, akcija čišćenja,  tiskanjem promotivnih, edukativnih brošura, edukacije mladih, usluge Zeleni telefon,  promocija upotrebe platnenih  vrećica, izložbe fotografija   promoviramo  i doprinosimo  važnost očuvanja rijeka , potičemo građane grada Knina na savjesniji odnos prema vodama, i njihovo aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša i rijeka , sukladno Hrvatskom I EU zakonodavstvu.