Projekt „ Think Green, Act Local“ u sklopu Erasmus+ programa

Objavljeno: Četvrtak, 02 Studeni 2023

Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s organizacijom Noi@Europe iz Napulja, Italija započela je s provedbom projekta, mala partnerstva pod nazivom „Think Green, Act Local“ u sklopu Erasmus+ programa. Projekt sufinancira Europska unija, a odobren je od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Trajanje provedba projekta je 18 mjeseci, a započela je od 01. rujna 2023. g. te će trajati do 28. veljače 2025.g.

U sklopu projekta, dana 31. listopada 2023. održana je početna konferencija u Društvenom centru u Lukaru s ciljem informiranja i upoznavanja ciljne skupine projekta kao i šire javnost o projektu, ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta. Na početnoj konferenciji partnerske organizacije su predstavile svoj rad, projekt, aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate projekta. Svi sudionici početne konferencije su dobili promotivni materijal, platnene vrećice i višekratne boce. Na kraju konferencije posađeno je stablo kao simbol međunarodne suradnje i doprinosa lokalnoj zajednici.

Provedbom ovog projekta želimo jačati kapacitete partnerskih organizacija u području rada s mladima s manje mogućnosti, održivom razvoju, zaštite prirode i okoliša i društvenog poduzetništva koristeći inovativne i interdisciplinarne pristupe, neformalne metode učenja kako bi povećali aktivno uključivanje mladih s manje mogućnosti i osviještenosti mladih o važnim društvenim temama te kroz razmjenu znanja, vještina i dobrih praksi osnažili položaj mladih u društvu.

 

Specifični ciljevi projekta:

-Doprinijeti osvještavanju mladih o društveno važnim temama i osnažiti njihov položaj u društvu,

-Doprinijeti umrežavanju mladih te omogućiti jednake prilike mladima s manje mogućnosti i mladima s ruralnih područja ,

-Jačati kapacitete mladih i poticati ih na aktivno sudjelovanje u razvojima zajednica u kojima djeluju putem edukacija, razmjene znanja i vještina,

-Unaprijediti rad s mladima u ruralnim krajevima jačanjem kapaciteta partnerskih organizacija u području rada s mladima, društvenog poduzetništva, održivog razvoja i zaštite okoliša i prirode.

 

Rezultati projekta:

- Povećano znanje osoblja i kapaciteti partnerskih organizacija u području rada s mladima s manje mogućnosti, održivom razvoju, zaštite prirode i okoliša i društvenog poduzetništva,

- 4 osobe iz  partnerske organizacije razvilo znanja i vještine, usvojile neformalne metode i pristupe u tematskom području kroz aktivnosti mentoriranja,

- Izrađen priručnik „Green and Youth, learning tools“,

- Izrađena online platforma „ Learn, Exchange, Act and Apply“,

-150 mladih aktivno uključeno kroz lokalne aktivnostima za mlade u Italiji i Hrvatskoj,

- Osnovan Klub mladih u Lukari s ciljem aktivnog uključivanja mladih s manje mogućnosti u društveni život zajednice iz ruralnog područja Šibensko-Kninske županije,

- Izrađen video o projektu, provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima projekta,

- Izrađeno i postavljene 3 kućice za knjige s ciljem poticanja ponovne uporabe stvari u lokalnoj zajednici,

- Povećana osviještenost šire javnosti o važnosti rada s mladima s manje mogućnosti,

- Otvaranjem Kluba za mlade i postavljanjem Eko-kućica za knjige postignuta je održivost projekta

 

Više o Erasmus+ programu potražite na mrežnim stranicama:

Nacionalne agencije AMPEU: www.ampeu.hr/erasmus

Europske komisije:www.erasmus-plus.ec.europa.eu/hr