Mjere aktivne politike zapošljavanja HZZ-a

Objavljeno: Četvrtak, 05 Siječanj 2023

Hrvatski zavod za Zapošljavanja donio je novu odluku o Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini. Izdvojit ćemo neke od mjera koje su namijenjene za nezaposlene osobe kako bih vas podsjetili na mogućnosti stjecanja dodatnog obrazovanja, kompetencija ili praktičnih vještina koje možete iskoristiti u ovoj godini ili ako se pak odlučite za pokretanje vlastitog posla.

Obrazovanje nezaposlenih osoba– prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavoda, a omogućava stjecanje kompetencija za novo zapošljavanje. (www.mjere.hr/mjere/obrazovanje-nezaposlenih-osoba-i-ostalih-trazitelja-zaposlenja-2023/)

Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih -za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavoda, a koje se osposobljavaju za rad. Ovom mjerom omogućava se uključivanje u formalne programe obrazovanja za stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta u stvarnom gospodarskom okuženju i u ustanovama za obrazovanje odraslih. (www.mjere.hr/mjere/osposobljavanje-na-radnom-mjestu-i-u-ustanovama-za-obrazovanje-odraslih-2023/)

Osposobljavanje na radnom mjestu - za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED (srednjoškolsko obrazovanje) i koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine (ISCED 4 i više), za koje nema formalnih programa obrazovanja – uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe sa stečenim kvalifikacijama na visokoškolskoj razini koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati. Ovom mjerom omogućava se stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena. (www.mjere.hr/mjere/osposobljavanje-na-radnom-mjestu-2023/)

Aktivacijski program– kroz dvomjesečan program osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada, ojačati njihovu motivaciju za traženje i prihvaćanje zaposlenja, osvijestiti njihove vlastite mogućnosti, detektirati prepreke za zapošljavanje te prevladati ograničenja za ulazak na tržište rada.

Ovaj program uključuje nezaposlene osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, 12 mjeseci ili koje prethodnih 12 mjeseci nisu bile u radnom odnosu, nezaposlene osobe bez obzira na dužinu prijave u Evidenciji koje prema procjeni statistički potpomognutog profiliranja (https://stapweb.hzz.hr/) u narednih 12 mjeseci imaju otežanu zapošljivost (StaP kategorizacija – niska i smanjena zapošljivost), osobe bez srednje škole bez obzira na trajanje nezaposlenosti i korisnici zajamčene minimalne naknade.

(www.mjere.hr/mjere/aktivacijski-program-2023/)

 

Potpore za samozapošljavanje– za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi zavod zapošljavanje i omogućava financijsku podršku za one koji se odluče pokrenuti vlastiti posao. Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.Sredstva se mogu dodijeliti za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007) te se može dodijeliti za tri skupine korisnika: 15.000,00 EURA, 10.000,00 EURA i 7.000,00 EURA. Potrebno je izraditi poslovni plan i troškovnik. (https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/)

Potpore za samozapošljavanje zeleno/digitalno- uvjeti za ovu mjeru su kao i za običnu potporu za samozapošljavanje, a razlika je što podnositelji zahtjeva moraju udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim nawww.mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, a iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu NKD-om i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika: 20.000,00 EURA, 105000,00 EURA i 10.000,00 EURA.
Poslodavac je dužan utrošiti 3.000,00 EUR od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/.

Vaučeri za obrazovanje-  predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih, osigurava stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje nezaposlene osobe s navršenih 15 godina života kojima se dodjelom vaučera ili zadržavanje radnog mjesta. Korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja te može koristiti samo jedan vaučer za obrazovanje. Program obrazovanja može trajati za nezaposlenu osobu do šest mjeseci, a odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva. Morate biti korisnik usluge e-Građani.Pročitajte na stranici www.gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090kako postajete e-Građanin. Više informacija o korištenju vaučera za obrazovanje možete pronaći na: https://vauceri.hzz.hr

Program POSAO+- je program individualne podrške dugotrajno nezaposlenim osobama, korisnicima zajamčene minimalne naknade te osobama bez srednjoškolske kvalifikacije kroz uključivanje u različite mjere ovisno o individualnim potrebama korisnika, a radi radne i socijalne integracije na tržište rada. Program uključuje individualnu podršku za vrijeme trajanje programa od strane savjetnika za zapošljavanje, za korisnike zajamčene minimalne naknade uključivanje u program socijalnog mentorstva.
Program je namijenjen ranjivim skupinama za koje je potrebno više od jedne mjere za njihovu radnu i socijalnu integraciju na tržište rada te omogućava prohodnost kroz mjere aktivne politike od kojih svaka ima utjecaj na jednu sferu integracije osobe iz ranjive skupine.     
Sastoji se od tri komponente – aktivacija i spremnost za prihvaćanje promjena koja se provodi kroz Aktivacijski program, radna rehabilitacija kroz javni rad ili potpore za zapošljavanje te obrazovne komponente koja se provodi kroz mjere obrazovanja – stjecanje srednjoškolske kvalifikacije, stručno osposobljavanje i osposobljavanje na radnom mjestu.

Preuzeto s mrežne stranice HZZ-a:,www.hzz.hr, gdje možete pronaći i detaljnije informacije

 

Ako imate bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebate savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

  • email- Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefon - 022 664 608

 

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge "Krka". Zahvaljujući usluzi "Info@taxi" možemo i mi do Vas.

 

 Projekt "Ekološko-informativni centar" provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge "Krka" Knin.