Kratak opis projekta "Ne(e)tWORK"

Objavljeno: Ponedjeljak, 09 Kolovoz 2021

Željeli bismo Vam malo približiti svrhu i opravdanost projekta "Ne(e)tWORK".

NEET – je akronim koji označava mlade između 18 i 24 godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training). Mlade osobe koje pripadaju ovoj skupini su teško zapošljive te su zbog toga izložene riziku od siromaštva i neizvjesne budućnosti. Prema recentnim podacima Eurostata, u Europskoj uniji živi 38 milijuna ljudi u dobnoj kohorti između 18 i 24 godine. Čak 14,3% ili 5.4 milijuna mladih pripada skupini nezaposlenih, isključenih iz obrazovanja i usavršavanja. Veliki broj osoba iz NEET skupine izgubila je vjeru u sebe i svoje mogućnosti, te prevladava mišljenje da bolja budućnost za njih ne postoji.

Što se tiče Republike Hrvatske, u 2018. godini stopa NEET osoba u skupini 15-24 godina iznosila je 13,5%, dok je u skupini 25-29 godina iznosila 19,3%. 2014. godine na području Republike Hrvatske započela je provedba mjera za aktivne nezaposlene mlade osobe (prijavljeni u evidenciji HZZ-a), a mjere za osobe u NEET statusu do sada su izostale. Uzevši u obzir dosadašnji rad i komuniciranje s organizacijama civilnog društva (OCD-ima), ustanovama i JLS-ima, došli smo do zaključka da većina organizacija nije upoznata sa pojmom NEET te da nisu provodili programe ili projekte namijenjene navedenoj skupini.

Na temelju svega gore navedenog odlučili smo prijaviti projekt pod nazivom Ne(e)tWORK u partnerstvu sa CZSS Knin i HZZ - Područni ured Šibenik kroz vremenski period od 24 mjeseca. Ciljana skupina predloženog projekta je najmanje 12 osoba u NEET statusu. Kroz projekt će se uspostaviti mobilni tim koji će detektirati korisnike ciljane skupine, uspostaviti prijateljski kontakt s njima te steći njihovo povjerenje. Ohrabrivanjem i osnaživanjem moguće je postići pozitivne pomake za ciljnu skupinu ovoga projekta (NEET skupinu). Sukladno njihovom odabiru, kroz predloženi projekt biti će im omogućeno pohađanje verificiranih programa obrazovanja, što će biti upisano i u radnu knjižicu. Izvedba radionica „mekih vještina“, imat će za rezultat poboljšanje organizacijskih, prezentacijskih i komunikacijskih vještina NEET osoba, što će olakšati njihov status na tržištu rada te će im podići razinu samopoštovanja.

Za svakog pripadnika NEET skupine koji bude uključen u projektne aktivnosti biti će izrađen plan aktivnosti, sa ciljem njihove aktivacije te će osigurati usluga mentorstva. Posebna pažnja pridat će se osobama s invaliditetom uključenima u projekt, te će biti upotrijebljeni svi alati, kako bi im se prilagodile projektne aktivnosti i olakšalo sudjelovanje u njima. U projektne aktivnosti biti će uključeni i djelatnici CISOK-a Šibenik, koji će informirati korisnike o prilikama na tržištu rada, usmjeravati ih u procesu traženja posla te im pomoći u pisanju životopisa.

Mjesto provedbe projekta je Šibensko-kninska županija i to: Grad Knin, Općina Ružić, Općina Civljane, Općina Promina, Općina Kijevo, Općina Biskupija, Općina Ervenik, Općina Pirovac te Općina Bilice.

Projekt svojim aktivnostima doprinosi rješavanju problema i potreba koje nastoje riješiti relevantni strateški dokumenti i to:

  • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP), Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Inv. prior. 8., te Uključivanje mladih na tržište rada, posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući provedbu Garancije za mlade“, Specifičnog cilja 8. i 1 „Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada“;
  • Strategija Europa 2020 kroz jedan od glavnih ciljeva da 75% populacije u dobi između 20 - 64 godina bi trebalo biti zaposleno;
  • Zaključci Vijeća o mladima i budućnosti rada, zaključak: ''Prva bi radna mjesta trebala pripremiti teren za uspješnu karijeru, potičući uzlaznu društvenu mobilnost, posebno za mlade s manje mogućnosti, uključujući one koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovci)'';
  • Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH (2014.-2020.), poglavlje 4.2. Zapošljavanje i pristup zapošljavanju.

 

Ovim putem pozivamo sve Vas u dobi od 18 do 29 godina, koji ste nezaposleni, neaktivni i trenutačno se ne obrazujete, niti ste u evidenciji Zavoda za zapošljavanje - da nam se javite! Pružit ćemo vam edukaciju u skladu s vašim potrebama i našim mogućnostima. Pozivamo i sve koji poznaju nekoga u NEET statusu da prenesu ovu informaciju.

Logo NeetWORK transparentPišite nam na e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ili nazovite na telefon: 022 664 608.

Vaš Ne(e)tWORK tim!

 

Projekt „Ne(e)tWORK“ (UP.01.2.0.04.0006) provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Odobren je u okviru poziva "Pronađi me!", a njegovo trajanje je 24 mjeseca.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge "Krka" Knin.

lenta ESF kockice