Upit za ponudu-dizajn programa info portala

Objavljeno: Ponedjeljak, 01 Lipanj 2015

U sklopu projekta "Priroda Dalmacije" u Kninu će biti postavljena dva info portala, o čemu je bilo govora i na dva dosad održana sastanka na temu izrade ovih portala. Na radionicama su dionici raspravljali o sadržaju portala i mjestima postavljanja te na temelju zaključaka tražimo ponudu za dizajn programa portala. Detalje upita za ponudu možete pronaći ovdje. Rok za dostavu ponuda je 01.07.2015.

Projekt je finaciran sredstvima EU. 

Partneri na projektu: