Zajedno za prirodu i okoliš

Objavljeno: Ponedjeljak, 10 Veljača 2014

U projektu surađuju udruge civilnog društva te jedinice lokalne samouprave odnosno javne ustanove. Udruga za

 prirodu okoliš i održivi razvoj Sunce je koordinator projekta, a kao partneri su uključeni Ekološka udruga „Krka“ KninGrad KninOpćina KistanjeJavna ustanova Park prirode Telašćica,  Općina SaliJavna ustanova Park prirode Lastovsko otočjeOpćina Lastovo. Kao suradnik na projektu uključen je Grad Split.Temeljni ciljevi projekta su da se kroz jačanje suradnje i sudjelovanja javnosti u zaštiti prirode i okoliša doprinese povećanju kvalitete života u Dalmaciji te da se ojača međusobno povjerenje između organizacija civilnoga društva odnosno građana i tijela lokalne samouprave u donošenju odluka vezanih uz održivi razvoj.

Projekt financira IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance: Fond EU za pomoć zemljama pristupnicama u periodu od 2007. - 2013., iz strukturnih fondova, a provodi se u okviru Operativnog programaRazvoj ljudskih potencijalaUkupna vrijednost projekta je 119 623,70 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Sudjelovanje javnosti u procesima na lokalnim razinama, a koji se odnose na očuvanje okoliša i održiv razvoj predstavlja temeljni preduvjet provedivosti i učinkovitosti odluka lokalne vlasti. Da bi javnosti pravodobno sudjelovala mora biti točno i na vrijeme informirana.
 

U Hrvatskoj već postoji zakonski okvir za informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša kao i pristup pravosuđu, a koji implementira europsko zakonodavstvo.
 

Projektom se želi ukazati na korisnost i važnost suradnje javnosti i lokalne uprave u raznim procesima koji se odnose na okoliš te razviti inovativni modeli suradnje.

Aktivnosti na području Šibensko –kninske Županije ( Ekološka udruga „Krka“ Knin,  Grad Knin i Općina Kistanje ) obuhvaćaju niz radionica, sastanaka, okruglih stolova za lokalno stanovništvo i ostale dionike s ciljem  uspostave Savjetodavnog odbora za okoliš u Šibensko-kninskoj Županiji.

Ostale projektne aktivnosti su:

  • seminar o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u pitanjima zaštite okoliša za predstavnike udruga i gradova i općina u Dalmaciji,
  • trening „Jačanje vještina facilitacije“ za udruge,
  • izrada edukativnih materijala, priručnik Aktivno građanstvo i suradnja između građana i lokalnih tijela vlasti u praksi kao i poster kojim će se promovirati sudjelovanje javnosti,
  • redovni rad Zelenih telefona ( 072 123456 ) Udruge Sunce i Ekološke udruge Krka Knin putem kojeg će građani moći dobiti informacije i pomoć glede okolišnih problema te informacije na koji se način mogu aktivno uključiti u procese na lokalnim razinama 
  • izrada interaktivne web mape Splita putem koje će građani direktno moći uputiti lokalnu vlast na okolišne probleme u gradu.


Kroz predviđene aktivnosti te uvođenjem novih modela suradnje očekujemo da će se unaprijediti sudjelovanje organizacija civilnoga društva i građana u lokalnim zajednicama četiri dalmatinske županije s ciljem poboljšanja lokalnih politika očuvanja okoliša i održivog razvoja.