Osnovano Vijeće za okoliš

Objavljeno: Utorak, 01 Srpanj 2014

Dana 29. svibnja 2014. godine na sastanku održanom u Ekološko-informativnom centru u Kninu osnovano je savjetodavno Vijeće za okoliš

Šibensko-kninske županije.

Sastanak i osnivanje Vijeća organizirala je Ekološka udruga "Krka" Knin a u sklopu projekta "Zajedno za prirodu i okoliš".Projekt je financiran EU sredstvima a trajat će dvije godine.Nositelj projekta je udruga "Sunce" iz Splita a provode ga u partnerstvu sa Ekološkom udrugom "Krka", Gradom Kninom, Općinom Kistanje,Općinom Sali, Općinom Lastovo, JU Park prirode "Telašćica" i JU Park prirode "Lastovsko otočje".

Temeljni ciljevi projekta su da se kroz jačanje suradnje i sudjelovanja javnosti u zaštiti prirode i okoliša doprinese povećanju kvalitete života u Dalmaciji te da se ojača međusobno povjerenje između organizacija civilnog društva, građana i tijela lokalne samouprave u donošenju odluka vezanih uz održivi razvoj.

Prvom, osnivačkom sastanku, prisustvovalo je petnaest sudionika- članova udruga, javnih gradskih tvrtki i predstavnika lokalnih samouprava.

Osim osnivanja Vijeća te upoznavanja i predstavljanja sudionika, govora je bilo o brojnim problemima koje trenutno imamo u županiji, a vezano za temu održivog gospodarenja otpadom- regionalni centar Bikarac, sanacija postojećih odlagališta, problemi koji se susreću na samom terenu sa građanima, problem primjene Zakona i obveze odvojenog prikupljanja otpada..

Dogovoren je i idući termin sastanka, 4. lipnja 2014.

Svi zainteresirani za članstvo i rad u Vijeću mogu se javiti mailom ili na neki od brojeva telefona Ekološke udruge "Krka".