Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Pomozimo danas za bolje sutra III“-ponovljeni natječaj

Objavljeno: Ponedjeljak, 09 Siječanj 2023

 

U sklopu projekta „Pomozimo danas za bolje sutra III “ UP.02.1.1.16.0202  Ekološka udruga „Krka“ Knin objavljuje

 

Natječaj

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu „Pomozimo danas za bolje sutra III“ iz prijavnog programa “Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III”, broj poziva U.P.02.1.1.16

Radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Mjesto rada: Knin, Šibensko-kninska županija

Broj traženih radnica: 15

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme – na 6 mjeseci, uz probni rok u trajanju od mjesec dana,  novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati dnevno/40 sati tjedno)

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad

Razina obrazovanja:

-Bez završene osnovne škole

-Osnovna škola niži razredi

-Završena osnovna škola

-Srednja škola 3 godine

-Srednja škola 4 godine

 

Radno iskustvo: nije uvjet

Natječaj vrijedi od: 09.01.2023..

Natječaj vrijedi do: 17.01.2023.

 

Opis poslova:

-rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

-pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

-pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

-pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

-pomoć u socijalnoj integraciji,

-pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.),

-pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta.

 

Zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a, s područja grada Knina i okolnih mjesta: Golubić, Kninsko polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica, Vrpolje i Žagrović.

Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i/ili nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima, ali nije uvjet.

Uvjeti:

-Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje

-Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

Žene od 50 godina i više

-osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

-nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

-uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

-uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

-odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

-rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

-potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

-potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

-izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

-rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

1.zamolba za posao

2.životopis

3.preslika osobne iskaznice

4.preslika dokaza o najviše završenoj školi

5.potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (s datumom izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja)

6.potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)

7.uvjerenje nadležnog suda ( ne starije od 30 dana ) da se protiv podnositelja prijave  ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečene pravomoćna osuđujuća presuda

8.Vlastoručno potpisana Izjava kandidatkinje da je suglasna sa svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja (izjavu je moguće preuzeti na mrežnim stranicama a može se preuzeti i u prostorijama Ekološke udruge „Krka“ Knin).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Natječaja biti će pozvane na razgovor.

Prijava na Natječaj dostavlja poštom na adresu Ekološke udruge „Krka“ Knin (Tvrtkova 3) najkasnije do 17. siječnja 2023. godine, s obveznom naznakom na omotnici „za Natječaj  Pomozimo danas za bolje sutra“, ili putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naslovom „Za Natječaj Pomozimo danas za bolje sutra III“.

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.