Budimo aktivni!

Objavljeno: Utorak, 20 Rujan 2022
Ekološka udruga „Krka“ Knin započela je s provedbom projekta „Budimo aktivni!“ zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Projekt će se provoditi tijekom 8 mjeseci na području grada Knina a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinskovitost  i Grada Knina.
Iako Zakon o zaštiti okoliša propisuje obvezu informiranja i izobrazbu javnosti o zaštiti okoliša u V. Nacionalnom  izvješću o provedbi Aarhuške konvencije (2021.) uočeno je međutim, da javnost često nije svjesna svoje uloge u zaštiti okoliša te da ne ostvaruje prava ta prava. Osim navedenoga u izvješćima o provedbi planova o gospodarenju otpadom često je vidljivo da  gradovi i općine vrlo malo ili nikako ne provode informiranje i izobrazbu javnosti.
Iako su mnogi gradovi i općine otvorili reciklažna ili mobilna reciklažna dvorišta te postoje brojne mogućnosti besplatnog prikupljanja npr. glomaznog otpada, EE otpada, igračaka, odjeće i sl. većina građana i dalje,  na žalost nepropisno odvaja otpad koji vrlo često, radi nepostojanja spremnika za miješani komunalni otpad na javnim površinama, završi na ilegalnim deponijama otpada te se često stvaraju i nove ilegalne deponije.
 
Ciljevi projekta:
1. Doprinos informiranju i izobrazbi građana u njihovoj ulozi u  zaštiti okoliša
2. Doprinos informiranju i izobrazbi građana o odvajanju otpada
3. Doprinos stvaranju aktivnog građanstva
4. Podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja okoliša
5. Poticanje građana da se aktivnije uključe u proces odvajanja otpada na području grada Knina
6. Smanjenje količina miješanog komunalnog otpada na deponijama te povećana količina odvojeno prikupljenog otpada
 
 
Projekt ćemo započeti izradom 2 Info pulta od kojih će jedan biti postavljen u prostorijama gradske tvrtke zadužene za odvoz komunalnog otpada „Čistoća i zelenilo“ Knin, a drugi će služiti za aktivnost: Održavanje informiranja putem eko-info pulta na javnim površinama koja će se za vrijeme trajanja projekta održati 5 puta na različitim lokacijama u gradu Kninu.
U sklopu projekta osmislit ćemo na recikliranom papiru, tiskati te na akcijama informiranja putem 5 eko- info pultova dijeliti edukativne brošure o informiranju javnosti o zaštiti okoliša, ali i sa detaljnim uputama o načinima i mogućnostima odvajanja svih vrsta otpada na području grada Knina. U provedbu aktivnosti informiranja, odnosno Eko info pult informiranje., će biti direktno uključeni aktivni volonteri udruge. 
Za potrebe provedbe projekta te edukacije javnosti vanjski suradnik osmislit će stručni sadržaj priručnika „Budimo aktivni“. Priručnik će sadržavati sva bitna i relevantna prava i obveze proizašle iz  zakonske odredbe zaštite okoliša i gospodarenja otpadom u RH. Poseban osvrt će se dati na Aarhušku konvenciju, koju građani ne poznaju dovoljno ili ne poznaju uopće, a koja je jedan od najbitnijih dokumenata „okolišne demokracije“. Upoznavanjem i edukacijom građana o Konvenciji stvaramo temelj za uključivanje javnosti u politike zaštite okoliša. Time dajemo doprinos, osim zaštiti okoliša, i razvoju demokratskog društva te stvaranju aktivnog građanstva. Pored ovoga priručnik će sadržavati detaljne informacije o zaštiti okoliša i načinima na koje građani mogu doprinijeti zaštiti okoliša kroz hijerarhiju gospodarenja otpadom kao i informacije na koji način isto primijeniti na lokalnoj razini ( upute o pravilnom prikupljanju, razvrstavanju i odvajanju otpada na lokalnoj razini).    
Za sve zaineresirane građane organizirat ćemo i 3 edukativne radionice o zaštiti okoliša, s naglaskom upoznavanja građana s Aarhuškom konvencijom i Zakonom o zaštiti okoliša,  te odvajanju otpada .
Snimanjem edukativnog  promotivnog  filma koji će također sadržavati sve upute, ali i primjere odvajanja otpada, javnost će također biti informirana i potaknuta za proces odvajanja otpada.  
Organizacijom 2 akcije besplatne podjele platnenih vrećica građane ćemo potaknuti da više koriste platnene vrećice te će se na taj način doprinijeti smanjenju korištenja plastičnih vrećica.  Ovu akciju će također provesti volonteri udruge. 
 
Čuvajmo okoliš zajedno!
 
 
Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Knina. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge " Krka" Knin i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Knina.