Manje pesimizma, više aktivizma

Objavljeno: Četvrtak, 04 Siječanj 2024

Ekološka udruga „Krka“ započela je 01.01.2024. godine s provedbom projekta „Manje pesimizma, više aktivizma“ u suradnji i partnerstvu s  Gradom Kninom i Općinom Promina. Provedbom aktivnosti projekta doprinosimo edukaciji, savjetovanju te razvoju vještina mladih, poticanju aktivnog sudjelovanja mladih u društvu,  njihovom zapošljavanju i poboljšanju kvalitete života a s ciljem zadržavanja mladih u ruralnim sredinama.

 

Ciljevi projekta:

 1. Poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu
 2. Doprinijeti poboljšanju kvalitete života mladih
 3. Doprinijeti informiranju i savjetovanju mladih
 4. Doprinijeti jačanju „mekih“ i poduzetničkih vještina mladih
 5. Educirati mlade o načinima aktivizma
 6. Educirati mlade o volonterizmu
 7. Educirati mlade o održivom razvoju   i održivom turizmu
 8. Educirati mlade o mogućnostima korištenja sredstava EU fondova
 9. Doprinijeti povećanju broja volonterskih akcija u zajednici
 10. Podizati  svijest mladih o utjecaju njihova djelovanja na klimu i posljedicama klimatskih promjena na okoliš i društvo
 11. Doprinijeti osvještavanju mladih o potencijalima lokalne sredine s ciljem razvijanja poduzetničkih ideja
 12. Doprinijeti umanjenju rizika od socijalne isključenosti mladih
 13. Doprinijeti socio-ekonomskom osamostaljenju mladih i prevenirati marginaliziranost mladih
 14. Doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih
 15. Doprinijeti razvoju ruralnog područja

 

 

Projekt „Manje pesimizma, više aktivizma“ financiran je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade sa 14.000,00 € te će njegova provedba trajati do 31.12.2024. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo by Brett Jordan on Unsplash