Poziv na izložbu

Objavljeno: Srijeda, 07 Lipanj 2023

U sklopu provedbe projekta "NE bacajmo, popravimo zajedno!“ koje provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Općinom Promina organiziramo izložbu  novouređenih predmeta koji su popravljeni za vrijeme trajanja projekta, a koje će posjetitelji izložbe moći besplatno uzeti. Izložba će se održati u Društvenom centru u Lukaru ( kod škole 38 ) dana 28.06.2023.g. od 16 do 18 h.

 

Projekt sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Šibensko-kninska županija.

 

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Šibensko-kninske županije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge " Krka" Knin i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Šibensko-kninske županije.