Izložba u sklopu provedbe projekta "NE bacajmo, popravimo zajedno!“

Objavljeno: Petak, 30 Lipanj 2023

U sklopu provedbe projekta "NE bacajmo, popravimo zajedno!“ koje provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Općinom Promina organizirana je  izložba  novouređenih predmeta koji su popravljeni za vrijeme trajanja projekta, a koje su posjetitelji izložbe mogli besplatno uzeti. Izložb se održala dana 28.06.2023. u Društvenom centu Promina u Lukaru. Projektom smo doprinijeli poticanju ponovne uporabe.

 

 

Projekt sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Šibensko-kninska županija.

 

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Šibensko-kninske županije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge " Krka" Knin i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Šibensko-kninske županije.