Pravilno odvajanje otpada

Objavljeno: Petak, 05 Travanj 2013

 

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklaernog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću

. Nepodesan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.

 

Odvojeno prikupljanje otpada

Savjeti:

 

Papir

Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala. Stari papir  možete odložiti u PLAVE kontejnere za stari papir koje ćete naći na javnim površinama ili odložite u kutije  “samo za papir“

Plastika

Odvojeno prikupljanje, otkup otpadne plastične PET ambalaže u Kninu možete obaviti  u supermarketima.

Staklo

Staklo možete odložiti u ZELENE SPREMNIKE „samo za staklo“ koje ćete naći na javnim površinama.

Stare baterije

Opasne su jer sadrže teške metale. Stare baterije, baterije mobitela i slično prema novom pravilniku možete predati u bilo kojoj trgovini koja ih prodaje. Prodavatelj ih je dužan preuzeti ili ih možete  odložiti u posebne CRVENE SPREMNIKE koji možete naći npr. u udruzi „Krka“ Knin.

Elektronički otpad

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja ukupne mase (odnosi se na ukupni zbroj masa svih uređaja i opreme koje predajete) veće od 30 kg možete naručiti besplatan odvoz koji ga je dužan odvesti unutar 30 dana.

  • besplatni broj telefona 0800 444 110 (od 08 do 16 sati)
  • SMS poruke na broj 098 444 110
  • www.eeotpad.com i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stari ljekovi

Ukoliko se pravilno odvojeno skupljaju, stare je lijekove moguće obraditi tako da ne dovode u opasnost zdravlje i živote, te ne zagađuju okoliš. Svaka ljekarna dužna je imati kontejner za stare lijekove

Kompostiranje

 

Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja tvari u prirodi: od biorazgradivih otpadaka nastaju vrijedne organske tvari. Na taj način odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada, tj. sami recikliramo oko jednu trećinu svojih otpadaka.

Tako pridonosimo:
- smanjenju volumena otpada i rasterećenju odlagališta
- smanjenju troškova odlaganja otpada
- smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka
- povećanju kakvoće tla,  povećanju kakvoće okoliša..

 

Stara odjeća

 

U gradu Kninu na javnim površinama postoje spremnici za odlaganje odjeće, obuće, igračaka.

Za sve informacije vezano za zaštitu okoliša i odvojeno prikupljanje otpada molimo vas da se javite na kontakte udruge

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar