Novi projekt-partnerstvo za okoliš

Objavljeno: Petak, 13 Veljača 2015

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je sa 1.1.2015. započeo partnerski projekt naziva "Partnerstvo za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.Projekt je financiran sredstvima EU.Projektni partneri:EkoPan – Karlovac, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Split, Udruga Žmergo Opatija, Ekološka udruga “Krka” Knin, Eko udruga Franjo Koščec, Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis

 

Suradnici na projektu:Eko Zadar, Zeleni Osijek, Zelena Istra

Projektno područje: Republika Hrvatska s naglaskom na:,Karlovačkažupanija,Splitsko-dalmatinskažupanija,Dubrovačko-neretvanskažupanija,Šibensko-kninskažupanija,Međimurskažupanija,Varaždinskažupanija,Ličko-senjskažupanija,Primorsko-goranskažupanija,Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska  županija

 

Opći cilj projekta: izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode

 

Specifični ciljevi:

·         izgraditi projektne partnere za aktivno sudjelovanje u rješavanju problema zaštite okoliša

·         poticati transparentnost tijela lokalne i državne vlasti i suradnju sa njima

·         educirati građane o know-how i mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode

·         doprinijeti rješavanju specifičnih lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode

·         poticati suradnju javnog i državnog sektora

 

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

·         prikupljanje podataka o strukturi, načinima, postupcima i sredstvima za rad tijela lokalne i državne vlasti i identificiranje problema i prepreka u učinkovitosti rada na terenu

·         održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za OCD, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode

·         održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za tijela lokalne i državne vlasti, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode

·         emitiranje radio emisije o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša i prirode

·         izdavanje publikacije o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode

·         redoviti rad Mreže zelenih telefona u Karlovačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Šibensko-kninskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji

 

Očekivani rezultati:

·         napravljena i objavljena publikacija/detaljna analiza učinkovitosti rada na terenu tijela lokalne i državne vlasti (razina transparentnosti, ljudska financijska sredstva, usvajanje načela dobrog upravljanja, uspjeh ostvarivanja prava na pristup informacijama, način organiziranja javnih rasprava, procjene utjecaja na okoliš itd.) 

·         povećano znanje, know-how metode i sudjelovanje građana, OCDa, projektnih partnera kao i tijela i službi lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima

·         ojačana suradnja sa tijelima i službama lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima

·         veći postotak uspješno riješenih problema vezanih uz zaštitu okoliša i prirode

·         veća prepoznatljivost Mreže zelenih telefona

 

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar