Godišnji izvještaj Mreže Zelenih telefona za 2020.

Objavljeno: Četvrtak, 15 Travanj 2021

U 2020. građani prijavili 2.497 problema u okolišu diljem Hrvatske

Zeleni telefon je sustav namijenjen hrvatskim građanima u svrhu informiranja i prijave problema vezanih uz okoliš, prirodu i njihovu zaštitu te koordinacije prema nadležnim tijelima s ciljem njihovog što efikasnijeg rješavanja. Mrežu Zelenih telefona Hrvatske čini devet neprofitnih udruga za zaštitu okoliša i prirode: Eko Pan, Eko-Zadar, Ekološka udruga „Krka“ Knin, Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis (ZEON), Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Zelena akcija, Zelena Istra, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Udruga Žmergo.

Naši aktivisti i volonteri zajedno s građanima pristupaju rješavanju problema u okolišu, komuniciraju s predstavnicima nadležnih institucija te nadziru rješavanje prijavljenih slučajeva. Pokrivajući sve županije, Mreža Zelenih telefona Hrvatske u 2020. godini zaprimila je ukupno 2.497 prijava građana, od čega je najveći broj imala Zelena akcija s 1.726, zatim udruga Sunce s 260 i Zelena Istra sa 179 prijava.

Građani najviše problema u okolišu i dalje prijavljuju unutar kategorije Otpad

Od 706 prijava najveći dio odnosi se na divlja odlagališta kojih je zadnjih godina sve više unatoč postojanju sustava zbrinjavanja svih vrsta otpada. Kako opravdano kritiziraju iz Zelene Istre – sva odlagališta nastaju po sličnom „modusu operandi“ – od onih kojima je lakše nesavjesno odbaciti otpad u obližnje šume, rijeke i potoke do takozvanih obrta za prijevoz i zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada koji po povoljnim cijenama preuzimaju otpad i isti potom bacaju u prirodu.

Slijede kategorije Razno s 277 prijava (11,09%) i Gradnja (272 ili 10,89% prijava) od kojih se najveći broj slučajeva odnosi na nezakonite gradnje na području Zagrebačke i okolnih županija, ali i bespravne gradnje na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Unutar kategorije Zrak zaprimili smo 260 prijava (10,41%), od čega se zagađenje zraka najviše prijavljivalo na području Zagrebačke i okolnih županija (221 prijava) te na području Istarske županije (15 prijava). Okolišni problemi vezani uz zrak odnosili su se najvećim dijelom na spaljivanje otpada u dvorištima ili na javnim površinama te na prijave nesnosnog smrada koji se širi iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u Istri.

U kategoriji Zelenilo zaprimili smo 240 prijava (9,61%) od kojih je najveći broj prijava sječe stabala i drvoreda te uništavanje zelenih površina.
Zelena Istra naglašava problem trenda pretjerane betonizacije. Iz Zelene Istre upozoravaju na trend pretjerane betonizacije i izgradnje u pojedinim naseljima u kojima sve više nestaju zelene površine, a jedinice lokalne uprave u novim naseljima ne planiraju nove. Također, smatraju kako se investitori ne pridržavaju niti minimalne obaveze prema Generalnim urbanističkim planovima prema kojima se 20% novonastalih građevnih čestica mora urediti kao parkovni nasad ili zelena površina.

Kategorija Vode imala je 224 prijave (8,97%) pri čemu ćemo posebno istaknuti problem nesavjesnog i ilegalnog ispuštanja septičkih jama. S obzirom da ne postoji funkcionalan sustav nadzora nad ispuštanjem septičkih jama, nesavjesni pojedinci, često nanoseći štetu susjednim česticama, slobodno i bez posljedica ilegalno prazne sadržaj svojih septičkih jama. Osim ovog problema, građani su kao probleme povezane s vodom prijavljivali zagađenje i izlijevanje otpadnih voda u okoliš.

Unutar ostalih kategorija Mreža Zelenih telefona Hrvatske zaprimila je sljedeći broj prijava: Životinje 142 (5,69%), Šume 106 (4,25%), Zračenje 76 (3,04%), Tlo 74 (2,96%), Promet 57 (2,28%), Buka 40 (1,60%), Rudarenje 23 (0,92%).

mzt tablica

 

Statistika za Šibenski-knnsku županiju:

skz tablica kategorije 2020

skz tablica status 2020

 

Ukinuta lokalna financiranja Zelenom telefonu Zadarske i Zagrebačke županije

Tijekom 2020. godine servisu Zeleni telefon ukinuta su lokalna financiranja od strane Grada Zadra i Zadarske županije pod objašnjenjem ekonomskih posljedica na lokalne proračune uslijed epidemije Covid-19 virusa. Sukladno tome, tijekom 2020. godine nisu se održale aktivnosti kojima se podiže vidljivost Zelenog telefona u javnosti i potiču građani/ke na aktivno uključivanje u rješavanje problema u okolišu, a što se odrazilo na dvostruko smanjenje prijava u odnosu na 2019. godinu, naglašavaju iz Eko-Zadra. Zbog istog razloga, po prvi put u 26 godina postojanja, Gradska uprava Grada Zagreba također nije osigurala financijsku podršku za rad Zelenog telefona.

Z-eko projekt kao primjer dobre prakse udruge ZEO Nobilis

Provođenjem aktivnosti u sklopu projekta „Z-eko“, udruga ZEO Nobilis upoznala je građane Međimurske županije s radom Zelenog telefona i izdala letak s primjerima i načinima rješavanja ekoloških problema. Osiguranje sredstava za financiranje Zelenog telefona rezultiralo je duplo većim brojem prijava (121) u odnosu na 2019. godinu (62)!

 

Pozivom na broj 072 123 456 na području cijele Hrvatske možete zatražiti informaciju koja vas zanima ili prijaviti problem koji uočite u okolišu. Pravo na zdrav i čist okoliš je nešto što dugujemo ne samo nama, već i generacijama koje dolaze nakon nas te se nadamo da će vas biti sve više koji ćete zajedno s nama raditi na ostvarenju ovog cilja. Hvala svima što svojim pozivima i djelovanjem pružate bolji uvid u stanje okoliša svih dijelova Hrvatske. Bez vaše i naše brige, u prošloj godini bi 2.497 puta izostala njegova zaštita!

 

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar